De Tre Axen
4093
De Tre Axen
Odengatan 4
574 33 VETLANDA

0383-761941
dta@frimurarorden.se

De Tre Axen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Invigning av S:t Johanneslogen De Tre Axen den 23 januari 2016

Ett hundratal Njudungsbröder och ett trettiotal gästande bröder deltog när Ordens Stormästare Anders Strömberg förrättade högtidlig invigning av den nya Johanneslogen.

En mäktig upplevelse väntade de bröder som bänkat sig i Johannessalen i Vetlanda när Ordens Stormästare Anders Strömberg förrättade invigning av S:t Johanneslogen De Tre Axen. Till sin hjälp hade han bl.a. ett gäng duktiga ämbetsmän från kapitallogen i ÖPL och naturligtvis logens faddrar Göran Laurelii, Stormästarens förutvarande Prokurator Göran Laurelii och Ordens förutvarande Överarkitekt Lars von Knorring.  Även Stormästarens Prourator Nils Magnusson, Ordens Uppsyningsman Thomas Böös och Ordens Storinkvisitor Olof Sköld hedrade logen med sin närvaro liksom ett stort antal OM och O från 4:e fördelningen som naturligtvis representerades av sin PM Peter Granstam. I sitt tal betonade den nyinstallerade OM, Göran Alsegård, vikten av en hållbar tillväxt innebärande att de bröder som recepierar tas om hand på sätt som skapar brödrakänsla och intresse varav följer  bestående medlemskap och lägger grunden till  nya engagerade ämbetsmän i vårt brödraskap.      Broder Werner von Seydlitz, donator som genom sitt generösa tillskapande av Kulturhuset Gottfried gett Frimurarna i Vetlanda möjlighet att bilda en fullständig Johannesloge var naturligtvis på plats och det var också han som inledde talarlistan vid den efterföljande festmåltiden. Han berättade om sina bevekelsegrunder för donationen och den betydelse som Orden haft genom åren. Brödraföreningens tidigare och nuvarande O, Björn Rydén och Ulf Lindstrand berättade om vägen till det mål som nu uppnåtts och ett flertal gratulationer kom den nya logen till del under den av gemyt präglade måltiden.                                                                     

 

olpd2116
1/3