4036
Carl IX
Besöksadress:

Postadress:

VIMMERBY

Carl IX

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Klubben bildades 1994 på förslag av Torsten Dahl.

Klubben har som syfte
att samlas kring ämnen med frimurerisk anknytning,
att söka underlätta för medlemmarna att besöka loger och brödraföreningar
att föra frimurarbröderna närmare varandra samt
att vägleda och stödja varandra på olika sätt.

Vi har två fasta möten per år, årsmöte i januari och höstmöte i oktober, vi försöker att samla de äldre bröderna som inte kan åka till logesammankomst och samtala om frimureriet.

Vi försöker samordna resor till olika logesammankomster.

Ordförande
Christer Eckerström
Hägerum 110
598 94 Vimmerby
Tel: 0492-610 51 eller 076-107 89 11