Värmländska Provinsiallogen
5011
Värmländska Provinsiallogen
Tingvallagatan 15
652 25 KARLSTAD

054-14 40 80
vpl@frimurarorden.se

Värmländska Provinsiallogen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Välkomna

Brödraföreningen Fraternitas håller sammankomst i Karlstad.

Torsdagen den 3. maj kl 1830 håller Fraternitas en sammankomst i grad 1 i Johannessalen i Karlstad. Syftet med att hålla sammankomsten i Karlstad är att sprida kunskap om brödraföreningars verksamhet och att öka samarbetet mellan brödraföreningar och loger.
I SJL S:t Carolus och DGS arbetsordningar är tillfället annonserat som instruktionsloge i grad 1.
Vi är intresserade av att många bröder kommer till denna sammankomst, den riktas främst till johannesbröder i grad 1 men alla bröder är naturligtvis välkomna.