S:t Tomas
5134
S:t Tomas
Besöksadress:
Odd Fellow-lokalen Hötorget 3
Postadress:
c/o B Eliasson Lasarettsgatan 23 D
682 34 FILIPSTAD

0590-139 50
st.tomas@frimurarorden.se

S:t Tomas

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Brödraföreningen S:t Tomas i Filipstad startade sin verksamhet i november 1968 på initiativ av kyrkoherden Lars-Erik Ohlson, som också blev föreningens förste ordförande. Lars-Erik blev frimurare 1957.

Konstitutionspatentet är daterat den 17 maj 1968. Invigningssammankomsten, då sammanlagt 53 bröder var närvarande, hölls den 16 november samma år.

Grunden till föreningen kunde läggas tack vare Lars-Erik Ohlsons stora entusiasm. Åtskilliga frimurare bodde i närområdet och det var lätt att finna nya länkar till brödrakedjan.

Namnet S:t Tomas valdes för att Tomas i den kyrkliga världen ansågs var himmelens arkitekt och som attribut var han utrustad med en vinkelhake samt ett ritbräde. Bägge dessa symboler har en klar frimurerisk anknytning. Tomas kan bl.a. beskådas på domkyrkans fasad i Trondheim. I brödraföreningens vapen finns två lansar. Dessa symboliserar att Tomas led martyrdöden genom att dödas av ett lansstygn. Valspråket "Från tvivel till tro" har valts med tanke på lärjungen Tomas, tvivlaren.

När brödraföreningen startade sin verksamhet år 1968 höll man till i Odd Fellow-huset vid Hötorget eller som det också kallas, Övre Torget, i Filipstad. Efter några år flyttades verksamheten till dåvarande Församlingshemmet vid Hertig Karlsgatan för att efter ytterligare några år återigen flytta tillbaka till Odd Fellow-huset.

Inledningsvis arbetade man i graderna I – III för att år 1974 utöka verksamheten med graderna IV/V och VI.

På 25-årshögtidssammankomsten den 24 november 1993 redovisad Lars-Erik Ohlsson i ett anförande ”Hur det började”. Tretton bröder var grundläggare och vid det jubileet var ännu tre i livet. Anförandet finns i föreningens arkiv.

Brödraföreningen S:t Tomas tog år 1994 initiativ till en årlig vårutflykt med damer där angränsande brödraföreningar bjuds in och ansvaret för dessa vårutflykter alternerar sedan starten mellan brödraföreningarna Föreningsbandet i Karlskoga, Fraternitas i Kristinehamn och Bengt Gustaf Geijer i Uddeholm, vilken sedermera övertagits av Erik Gustaf Geijer i Sunne samt S:t Tomas.

Brödraföreningen S:t Tomas är ingen stor förening och medlemmarna bor idag dessutom inte alltid i närområdet. Alla frimurarebröder är välkomna att bli medlemmar i vår lilla men gemytliga brödraförening, vars främsta uppgift är att vara tillskyndare av caritasverksamhet samt att bibringa medlemmarna fördjupade kunskaper i Den Konungsliga Konsten.