S:t Staffan
5074
S:t Staffan
Besöksadress:
Klosterskolan Bergslagsvägen 67
774 31 AVESTA
Postadress:
c/o Andersson Ruduvägen 46
774 99 BY KYRKBY

070-580 43 44
st.staffan@frimurarorden.se

S:t Staffan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Brödraföreningen Sankt Staffan bildades den 13 mars 1949, men den frimureriska viljan att samla bröder i Avesta med omnejd lokalt kan dokumenteras från början av 1930-talet. Det fanns redan då ett större antal bröder inom området, som bland annat på grund av besvärliga kommunikationer önskade hitta en form för ett närmare och mer regelbundet arbete i Sankt Johannes- och Sankt Andreasgraderna.

År 1996 flyttade föreningen sin verksamhet till nuvarande lokaler i Klosterskolan, Avesta. (se bild)

I februari 2001 hölls föreningens första egna reception, som deputationsloge under SJL Gustaf Wasa i Falun.

Vem var då denne Sankt Staffan som givit föreningen sitt namn?

Enligt traditionen härledes namnet till den ”Helge bror Staffan”, en cicterciensermunk från Alvastra. Han var som abbot knuten till Gudsberga kloster i Husby socken. Klostret var färdigbyggt 1486 och var Sveriges nordligaste och Dalarnas enda kloster. Denne Sankt Staffan kom sedan att dyrkas som ett helgon i trakten.

Klosterskolan, Avesta
1/1