S:t Carolus
5013
S:t Carolus
Besöksadress:
Tingvallagatan 15
Postadress:
Tingvallagatan 15
652 25 KARLSTAD

054-14 40 85
st.carolus@frimurarorden.se

S:t Carolus

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Grundandet av S:t Carolus år 1806 var starten för frimureri i Värmland. Sedan tidigare fanns sex Johannes loger i landet.
Troligen syftar namnet till hedrande av hertig Carl, sedermera kung Carl XIII, som då var det svenska frimureriets högste ledare.

Johannessalen pryds av ett unikt altare, som ursprungligen tillhört Svenska Arméns Loge i Greifswald och vid vilket logens förste Ordförande Mästare, friherre Arvid Cederström, som ung upptagits i Orden.

Sedan 1869 håller S:t Carolus sina sammanträden i det frimurarehus som byggdes vid Stora Torget efter den stora branden i Karlstad 1865.
Ordinarie logekvällar är tisdagar, men även torsdagar förekommer. Sammanträdena börjar kl. 18.30.

Verksamheten har under senare år präglats av förbättrad medlemstillströmning och årligen hålles drygt 40 logesammankomster.

Kontakta gärna logens sekretariat på telefon 054-144085 för upplysningar.