Örebro Kapitelbröder
5024
Örebro Kapitelbröder
Besöksadress:
Frimurareholmen
Postadress:
Frimurerholmen
703 61 ÖREBRO

019-611 04 28
oekb@frimurarorden.se

Örebro Kapitelbröder

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimurareföreningen Örebro Kapitelbröder (ÖKB) bildades 1989. Det fanns sedan gammalt brödraföreningar som arbetade inom flera skeden men ÖKB var den första inom SFO som ägnade sig enbart åt kapitelgraderna.

Idén till bildandet fick man 1983 då Stormästaren i Den Norske Frimurer Orden, Bernhard Paues, besökte SJL Engelbrecht i samband med installation av ordförande mästare.
Redan året efter började Engelbrecht anordna undervisning i kapitelgraderna vilket rönte stor uppskattning. Först 1987 fann man tiden mogen att ansöka om tillstånd att bilda brödraföreningen. När detta erhållits vidtog det mödosamma arbetet att införskaffa, respektive tillverka alla utensilier, utvälja och utbilda ämbetsmän samt att skaffa ekonomiska resurser.

Ritualer för kapitelsammankomster i kapitelgraderna fanns redan, däremot saknades instiftelseritualer och sådana fick utarbetas av logedirektoriet.

Instiftelsehögtiden ägde rum i oktober månad 1987 och leddes av SMP Gustaf Piehl. Även den norske Stormästaren deltog i denna minnesvärda ceremoni.