Hammaren
5053
Hammaren
Besöksadress:
Hyttåsvägen 17
Postadress:
Hyttåsvägen 17
691 50 KARLSKOGA

ham@frimurarorden.se

Hammaren

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Vårt hus i SJL Hammaren

Vårt vackra hus, som vi kan se här bredvid, förändras försiktigt i samband med det underhåll som krävs och de önskemål som framkommer både från vår egen verksamhet och från våra hyresgäster. Men utseendet utifrån är så klassisk att den måste bibehållas.

Föreningshuset byggdes år 1908 som Bofors hotell för bolagets gäster, oftast dess kunder, och ersatte ett hus i timmer med ursprung som rådhus i Nora.
Det ritades av Folke Zettervall (1862-1955), som också har ritat Bofors stationshus byggt samtidigt. Han var chefsarkitekt hos SJ 1905 - 1930 och ritat har 260 stationshus förutom sådana extrauppdrag som vårt hus!
När det nya Bofors hotell byggdes 1930 blev vårt hus tjänstemannarestaurang, i folkmun kallad "Boforsmässen", och hotellrummen på övervåningarna blev ungkarlsbostäder. Mittemot låg Strömsbro, som också var ungkarlsbostäder.
Huset byggdes till flera gånger, först 1928 med en länga mot Timsälven, eftersom det behövdes en större matsal. Det är den som i dag är logerummet på bottenplanet. Åt söder tillkom en veranda i trä. Åt norr byggdes sedan ytterligare en matsal, och 1984 gjordes en omfattande tillbyggnad mot stora vägen, som är den stora matsalen för restaurang Mässen. Då var arkitekten Bertil Jansson. Man har konsekvent sett till att den ursprungliga stilen från 1908 bibehållits.
I huset inryms i dag förutom Frimurarverksamheten några hyresgäster, i första hand restaurang Mässen med matsalar i bottenvåningen och kök i källaren, men också Rädda Barnen, en textilateljé, fackförbundet Ledarna, uppfinnarföreningen i Karlskoga och Wikers AB.

huset13
1/1