Hammaren
5053
Hammaren
Besöksadress:
Hyttåsvägen 17
Postadress:
Hyttåsvägen 17
691 50 KARLSKOGA

ham@frimurarorden.se

Hammaren

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Ordförande Mästare och /Ordförande i Frimurarsamhället i Karlskoga

under 100 år från 1914

Frimurarklubben Karlskoga Frie Murare Bröder (FMB)

1. 1914 – 1926 Kyrkoherde Teol. Dr. Theofil Ekelund
2. 1927 – 1931 Rektor Hilding Leander
3. 1932 – 1939 Kamrer Per Aspelin
4. 1940 – 1942 Godsägare Eric Ericsson
5. 1943 – 1944 Rektor Thure Götharsson

Brödraföreningen Föreningsbandet

    S:t Johannes och S:t Andreas Brödraförening
1. 1944 – 1959 Rektor Thure Götharsson
2. 1959 – 1965 Ingenjör Sven Englund 
3. 1965 – 1979 Tandläkare Sven Nygren
4. 1980 – 1984 Civilingenjör Olle Holmén
5. 1984 – 1991 Direktör Ingemar Vistéus
6. 1991 – 1999 Direktör Civ.ing. Kurt Walter
7. 1999 -- 2001 Adjunkt Fil. Mag. Erik Olson

    S:t Johannes och S:t Andreas Brödraförening,
    Deputationsloge grad I – II (2001-2008)

7. 2001 – 2005 Adjunkt Fil. Mag. Erik Olson
8. 2005 – 2008 Rektor Fil. Mag. Nils Eklund

    S:t Andreas Brödraförening (från 2008)
9. 2008 –          Civilingenjör Jan Krey

S:t Johanneslogen Hammaren

1. 2008 – 2014 Rektor Fil. Mag. Nils Eklund 
2. 2015 –          Direktör Civ.ing. Olof Frisk