Gustaf Wasa
5033
Gustaf Wasa
Bergalid, Ljungbergs väg 4
791 32 FALUN

023-109 05
gustaf.wasa@frimurarorden.se

Gustaf Wasa

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

S:t Johanneslogen Gustaf Wasa har sitt ursprung i en frimurarförening, Falu Frimurare Bröder, FFB, som bildades år 1890 av några engagerade bröder boende i Falun med omnejd. Man var från början överens om att två mål för verksamheten var viktigast – att så snart som möjligt få bilda en Johannesloge och få tillgång till en egen lokal.

Man hyrde en i Falun centralt belägen byggnad , som efter ett omfattande renoveringsarbete godkändes för frimureriskt arbete, men först efter 23 år, den 26 februari 1913 kunde Dalarnas första, och fortfarande enda Johannesloge, invigas med verklig pompa och ståt av Ordens Stormästare  Konung Gustaf V. Grundläggare var 84 bröder. Den drivande kraften i förarbetet var ordföranden i FFB, sedermera också logens förste Ordförande Mästare, landshövdingen Carl Fredrik Holmqvist ( se bild). Att det var ett starkt uppdämt behov som tillgodosågs visas av att under det första verksamhetsåret mottogs ett 70-tal nya bröder. Sedan Frimurarlogens Fastighets AB bildats 1918, lyckades man 1922 förvärva den slottsliknande privatbostad som bruksdisponenten Erik Johan Ljungberg låtit uppföra åt sig vid sekelskiftet 1900, Villa Bergalid, som efter ombyggnad av den andra våningen 1923 kunde invigas som den frimurarborg, som många idag anser vara en av de förnämsta i landsorten.

I byggnaden arbetar sedan 1925 också en brödraförening, Dalarnes Andreas Bröder. Två deputationsloger under GW är De Tre Blossen i Ludvika och S:t Staffan i Avesta, vartill kommer även brödraföreningen S:t Mikael i Mora inom logens upptagningsområde. Sedan starten 1913 har i Johanneslogen Gustaf Wasa intagits 2100 främmande sökande (sept 2017).

Logens valspråk är: ”Si Deus pro nobis, quis qontra nos”. (Om Gud är med oss, vem är då emot oss)

dsc05087
1/1