Fraternitas
5094
Fraternitas
Besöksadress:
W:6-lokalen, Eldaregatan 11
618 35 KRISTINEHAMN
Postadress:
c/o Bo Arvidsson, Bjurtjärnsgatan 7
681 33 KRISTINEHAMN

0550-14171, 076-877 41 87
bo.i.arvidsson@telia.com

Fraternitas

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Det är väl dokumenterat att det ända sedan den första S:t Johanneslogen bildades i Karlstad vid 1800-talets början har funnits Frimurare i Kristinehamn eller dess omedelbara omgivning. År 1810 finns t.ex. åtminstone 6 sådana bröder noterade.

En bit in på 1900-talet hade antalet medlemmar vuxit så att det blev möjligt och intressant att diskutera en lokal verksamhet i staden. En sådan diskussion kom till stånd 1916 vilket resulterade i att "Kristinehamns Frimurareklubb" konstituerades 1921.

Klubben bedrev verksamhet tom. VI:e graden, vanligtvis med två sammanträden per år. Verksamheten blev dock periodvis något sporadisk bl.a. beroende på centrala instruktioner om begränsningar i frimurareklubbars verksamhet.

Redan vid starten av klubben utreddes möjligheten av att bilda en Brödraförening. Denna fråga återkom därefter flera gånger men hade först 1947 avancerat så långt att en ansökan om föreningsbildning kunde inlämnas. Detta ledde till att föreningens invigningshögtid kunde hållas den 30 oktober 1949. Allt sedan dess har föreningen sin Högtidsdag den sista söndagen i oktober. Till föreningens valspråk valdes Excelsior - Mot Höjden.

Till att börja med arbetade föreningen i de tre första graderna men från och med 1959 gick man över till att arbeta även i Andreas-graderna.

I början av sin verksamhet höll föreningen sina sammankomster i Restaurang Bergslagen. Under en längre tid förutom kortare utflykter till Tempelriddarnas lokal och till W6:s lokal bedrevs verksamheten på Stadshotellet. 2007 flyttade föreningen till W6 lokaler vid Eldaregatan. Under hösten 2011 och våren 2012 fick sammankomsterna genomföras hos ODD FELLOW på grund av renoveringsarbeten. Från maj 2012 är Fraternitas tillbaka till ordinarie plats på W6.