Föreningsbandet
5054
Föreningsbandet
Besöksadress:
Hyttåsvägen 17
Postadress:
Hyttåsvägen 17
691 50 KARLSKOGA

foreningsbandet@frimurarorden.se

Föreningsbandet

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Arbetet i Föreningsbandet

Föreningsbandet jubilemumsbok för de första 70-åren finns nu upptryckt. Den är uppdaterad samt har några extra kapitel. Boken kan köpas för 100 kr vid sammankomsterna.

Program för 2017

 • - Söndag 8 januari, ämbetsmannamöte
 • - 1 februari, gr IV/V. Föredragshållare Reidar Halvorsen, fOM Den Faste Borg
 • - 12 april, gr VI. Föredragshållare är Dan Borgström, FT För.
 • - 24 maj, gr VI. Föredragshållar Jan Wissler, OM CA.
 • - Söndag 21 maj, Vårutflykt med damer
 • - 7 juni, gr IV/V. Föredragshållare LÅ Lundholm, O DAB
 • - 28 juni, Pub och grillafton
 • - 16 augusti, ämbetsmannmöte
 • - 6 september, gr IV/V. Val. Föredragshållare Torgny Söderberg, VisS, fO DAB
 • - 27 september, gr IV/V. HD, samtidigt seminarium i gr I
 • - 1 november, gr VI. Föredragshållare är Gunnar Granholm, ADM BJ
 • - 29 november, gr VI. Föredragshållare Lars Mansfeld, OHT fOM Eug
 • - Onsdag 13 december, julsammankomst med damer

Sedvanlig måltidsanmälan på telefonsvarare: 076-235 28 97

Varmt välkomna!

Jan Krey
Ordförande


 

1/6
Reviderad: 2017-10-18