Erik Gustaf Geijer
5114
Erik Gustaf Geijer
Besöksadress:
Länsmansgården
Postadress:
c/o B Jansson Södra Borgeby 53
686 91 SUNNE

0706321496
erik.gustaf.geijer@frimurarorden.se

Erik Gustaf Geijer

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Gustaf VI Adolf – med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Wendes Konung – medgav den 7 januari 1954 bildandet av en brödraförening i Uddeholm, benämnd Bengt Gustaf Geijer. Till dess förste Ordförande utnämndes chefen vid Uddeholmsbolagets skogskontor – Sven G Ekman.

Därmed så kunde det initiativ realiseras, som den 14 april 1953, togs av frimuraren Per L Töörn, i allmänna världen kantor i Hagfors.

Den 12 februari 1954 erhölls föreningens konstitutionspatent, där det bl.a. framgår att dess valspråk är: ”Omtanke – Flit – och Barmhärtighet”.

Den 20 februari samma år ägde den högtidliga invigningen av föreningen rum i Uddeholms Herrgård i närvaro av bland andra Provinsialmästaren – överste Reinhold Geijer.

Uddeholms Herrgård var, med kortare avbrott, föreningens hemvist fram till den första oktober år 2001, då föreningen omlokaliserades till Sunne. Samtidigt ändrades också föreningens namn från Bengt Gustaf Geijer till Erik Gustaf Geijer.

Den 20 oktober samma år hölls sedan, med åtföljande Ordförandeinstallation och i närvaro av bl.a. Provinsialmästaren, förvaltningschef Bertil Ragne, den första sammankomsten i den nygamla brödraföreningen.

Genom lokaliseringen till Sunne har föreningen fått ordentlig vind i seglen och drar inte bara till sig frimurare, utan även nya bröder.

Föreningen arbetar målmedvetet för att Ordens ställning i det svenska samhället skall stärkas och för att allt fler män inom dess verksamhetsområde därigenom skall söka sig till frimureriet.

Föreningen håller sina sammankomster på Länsmansgården i Sunne.


Hans Brodin
Ordförande