Engelbrecht
5023
Engelbrecht
Besöksadress:
Frimurareholmen
Postadress:
Frimurareholmen
703 61 ÖREBRO

019-611 04 28
engelbrecht@frimurarorden.se

Engelbrecht

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Hindersmässan i Örebro, med sina medeltida traditioner och sin samlande funktion för handeln med Bergslagens produkter, har haft en avgörande betydelse också för frimureriets etablering i staden. Den 19 januari 1873, då Hindersmässoveckan pågick och bruksfolk av olika kategorier var på plats i Örebro, tog 21 av länets då 36 frimurare tillfället i akt att samlas i det så kallade Kullska huset i hörnet Drottninggatan-Nygatan, där Margareta Festvåning nu finns. Deras möte resulterade i en ansökan till Svenska Frimurare Orden om att få bilda en Johannesloge i Örebro.

Denna ansökan behandlades både snabbt och välvilligt och redan på hösten samma år invigdes S:t Johanneslogen Engelbrecht, uppkallad efter den i Örebro begravde rikshövitsmannen med samma namn. Frimurarbröderna i Örebro var dock ännu raskare i vändningarna och hade, mot vad brukligt är i dag, redan före den formella invigningen tjuvstartat med att recipiera ett antal bröder.

Lika energiskt fortsatte den nya Johanneslogen sitt frimureriska värv, med resultatet att den efter sina första tio år kunde summera 278 sammankomster med 335 nyantagna bröder.

1876 besöktes logen av kung Oscar II, som personligen ledde underlöjtnanten Lennart Frödings reception i Grad I. Man kan förmoda att den unge officeren fick en minnesvärd upplevelse av att se sin konung leda antagningen.

Tio år efter Johanneslogens tillkomst grundlades det stora Frimurarhuset på Blekholmen i Svartån, mitt i centrala Örebro. Samtidigt med invigningen av detta hus, hösten 1884, grundades också S:t Andreaslogen Eugen.

S:t Johanneslogen Engelbrecht firar av praktiska skäl sin högtidsdag i mars månad varje år, men ser också till att alltid ha en festlig inramning till det ordinarie logemöte som sammanfaller med Hindersmässan (den sista obrutna veckan i januari månad).