Det Gyllene Snittet
5043
Det Gyllene Snittet
Besöksadress:
Tingvallagatan 15
Postadress:
Tingvallagatan 15
652 25 KARLSTAD

054-14 40 91
gyllene.snittet@frimurarorden.se

Det Gyllene Snittet

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sammankomst i grad I 3 maj - Fraternitas

Torsdagen den 3. maj kl 1830 håller Fraternitas en sammankomst i grad 1 i Johannessalen i Karlstad. Alla bröder inom V:e fördelningen hälsas välkomna

Syftet med att hålla sammankomsten i Karlstad är att sprida kunskap om brödraföreningars verksamhet och att öka samarbetet mellan brödraföreningar och loger.
 
I SJL S:t Carolus och DGS arbetsordningar är tillfället annonserat som instruktionsloge i grad 1.
 
Vi är intresserade av att många bröder kommer till denna sammankomst, den riktas främst till johannesbröder i grad 1 men alla bröder är naturligtvis välkomna. 
 
Bo Arvidsson
O Fraternitas
 


Arbetsloge i Grad I med besök från Den Hvite Svan

Välkomna till DGS arbetsloge med reception i grad I samt besök från Norge!

Logen gästas av våra bröder från Den Hvite Svan i Gjövik med den Deputert Mester Per Morten Jemtland i spetsen.

Alla bröder i Det Gyllene Snittet, övriga loger samt Brödraföreningar hälsas hjärtligen välkomna!

 

Ev. frågor kan ställas till gyllene.snittet@frimurarorden.se eller till FS Per Ullenius på tfn 070-532 5087


Informationskväll för presumtiva frimurare den 7 maj

S:t Johanneslogerna Det Gyllene Snittet och St. Carolus anordnar den 7 maj en informationskväll för presumtiva frimurare

Informationskvällen äger rum den 7 maj kl. 18.30 i Frimurarhuset i Karlstad.

Ur programmet:
Välkomnande
Allmänt om Frimurareorden
Att vara "ung"/ny frimurare
Presentation av och musik av Frimurarkören
Presentation och visning av Frimurarhuset
samt
Information/samtal i mindre grupper

Alla bröder inom V:e fördelningen uppmanas att kontakta och informera släkt, vänner, grannar och kollegor om frimureriet och uppmana till besök till logen den 7 maj, gärna åtföljda av frimurarbroder!

Då Logen bjuder på lättare förtäringber vi er anmäla er senast den 30 april till gyllene.snittet@frimurarorden.se alternativt till st.carolus@friomurarorden.se


Aktuellt från VPL