Carl August
5012
Carl August
Besöksadress:
Tingvallagatan 15
Postadress:
Tingvallagatan 15
652 25 KARLSTAD

054-14 40 86
carl.august@frimurarorden.se

Carl August

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

När Andreasfrimureriet kom till Karlstad.

S:t Andreaslogen Carl August i Karlstad grundades år 1811.
Då fanns det inte så många loger i Svenska Frimurare Orden - nio S:t Johannesloger (arbetande i graderna I, II och III) och endast fem S:t Andreasloger (arbetande i graderna IV, V och VI), att jämföra med fyrtiofem respektive tjugotre idag, 2004.

Fem år tidigare, 1806, hade frimurarna i Karlstad grundat S:t Johanneslogen S:t Carolus, och verksamheten blev livlig från första stund. Att bilda en ny frimurareloge kräver mycket arbete såväl som betydande ekonomiska uppoffringar, i synnerhet om det handlar om en S:t Andreasloge. Frimurarebröderna i Karlstad lät sig inte avskräckas av detta. Alternativet, att resa till Stockholm eller Göteborg för att deltaga i Andreaslogerna där, tilltalade inte. Att resa var på den tiden ett besvärligt företag, det kunde röra sig om mer än en vecka för att ta sig från Karlstad till Stockholm. Därför tillskrev man Svenska Frimurare Ordens Stormästare, kung Carl XIII, med en begäran om att få bilda också en Andreasloge i Karlstad, vilket bifölls.

I det s.k. konstitutionspatent som Stormästaren utfärdade, fastställdes bl.a. logens namn, dess vapensköld och dess valspråk.

Logens valspråk är Procreantur Fortes Fortibus, vilket skall uttydas Tappra skapar tappra.

Vem var Carl August?
Logens namn var tvivelsutan Carl XIII:s sätt att hedra minnet av den året innan avlidne tronarvingen. Denne var en dansk prins vid namn Christian August, som 1809 adopterats av den barnlöse Carl XIII under det mer svenskklingande namnet Carl August. Den 28 maj 1810 föll han död av hästen då han inspekterade trupperna vid Kvidinge Hed i Skåne, endast fem månader efter sin ankomst till Sverige. Man var därmed tvungen att utse en ny tronarvinge, och valet föll på Jean Baptiste Bernadotte, vår nuvarande kungaätts anfader.
Carl Augusts eftermäle är gott, även om han aldrig hann lämna några märkbara avtryck i Sveriges historia Samstämmiga uppgifter, främst från Danmark och från Norge där han var ståthållare, tyder på att han var en enkel, god och omtänksam person, och han tycks ha haft folkets kärlek. Man vet inte helt säkert om han var frimurare, men mycket tyder på att så var fallet. I alla händelser hålls kronprinsens namn i ära och vördnad av oss frimurare i Karlstad.

S:t Andreaslogen Carl August idag
År 2011 var det 200 år sedan logen bildades. Detta högtidlighölls med flera aktiviteter enligt ett särskilt program som bland annat innehöll en jubileums- och välgörenhetskonsert till Franz Liszts minne samt en högtidsloge den 19 november då Ordens Stormästare deltog.
Under de gångna åren har intresset för frimureriet varierat. De senaste decennierna har det varit ökande. Frimureriet, inte minst i Värmland med omnejd, har upplevt och upplever en god tillströmning av män som är intresserade av det tidlösa budskap som frimureriet tillhandahåller.

För att möta detta ökade intresse och minska väntetiderna för inträde i Orden grundades år 2001 en ny S:t Johannesloge i Karlstad, Det Gyllene Snittet. Sammantaget har detta medfört att också S:t Andreaslogen Carl August har fått mer att göra. För att balansera den ökade tillströmningen bildades därför, 2005, en andra Andreasloge i Karlstad, SAL Pilgrimen.

Antalet sammankomster i logen har därmed kunnat minskas från ca. 50 till mera rimliga 30. Medlemsantalet har också det balanserats och uppgår nu till ca.140 bröder.