Västerbotten
8012
Västerbotten
Besöksadress:
Skolgatan 49
UMEÅ
Postadress:
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
vasterbotten@frimurarorden.se

Västerbotten

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Under hösten 1904 bildades en frimurarförening i Umeå och fyra år senare, den 8 juni 1908, invigdes S:t Johanneslogen Brödrakedjan.

Redan från början försökte man bereda marken för bildandet av en S:t Andreasloge och ett första steg var att bilda en förening för S:t Andreasgraderna och Konung Gustaf V lämnade sitt bifall till detta den 5 juli 1913. Årsavgiften i föreningen var från början 10 kr och sammanträden skulle ske en gång per månad på onsdagar. Intresset var stort och Bröderna gick in med allvar och nit för uppgiften, vilket de talrika föredragen vittnar om. Föreningen hade 58 medlemmar 1915 och 107 medlemmar 1919.

En kommitté tillsattes 1915 för att förbereda arbetet för att bilda en S:t Andreasloge. Det dröjde dock ända till 1926 innan en skrivelse insändes till H M Konungen med anhållan om att få bilda en S:t Andreasloge i Umeå med namnet Västerbotten. Motivet var bl a de stora avstånden i övre Norrland. Antalet bröder i III:e graden var 142 i Umeå och 129 i Luleå och antalet receptioner i den nya logen beräknades till 50-60 per år. Genom överenskommelse med S:t Johanneslogen Brödrakedjan och Byggnads AB Kedjan tillförsäkrades logen lämpliga och värdiga lokaler. Kostnaderna för inredning av lokalerna beräknades till 3 400 för IV-V:s och 4 660 kr för VI:s lokaler.

Den 7 juni 1926 biföll H M Konungen den ingivna framställningen och logens första sammanträde ägde rum den 2 februari 1927 med de 59 grundläggarna, vilka förrättade val av ämbetsmän. Den högtidliga invigningen ägde sedan rum den 12 februari 1927.

Kapitulationsakten är utfärdad 9 februari och konstitutionspatentet den 12 februari 1927. Den nybildade Andreaslogen Västerbotten var den 14:e i landet.

Därefter började arbetet och den första receptionen ägde rum 21 februari 1927 med tre recipienter, som samtliga recipierade i VI graden samma år. Antalet recipienter i grad IV-V 1927-1939 var 21-38 per år, under kriget 1940-1945 endast 11-22. Kulmen nåddes under åren 1954-1968 med 25-47 recipienter per år. Genomsnittligt antal recipienter i graderna IV-VI under tiden 1964-68 var 68-78 per år. Då hölls vid ett flertal tillfällen en loge kl. 15 med c:a fyra recipienter, och kl. 18.30 samma dag öppnades en ny loge med tre till fyra sökanden. Under 45 år delade logen lokaler med S:t Johanneslogen Brödrakedjan, men från och med hösten 1971 kunde logen förrätta arbetet i egna lokaler, då Johanneslogen fick nya lokaler i en nybyggnad på en angränsande tomt.

2011: Under året recipierade 16 bröder i grad IV-V och 12 st i grad VI. Antal logesammankomster var: grad IV-V = 17, grad VI = 13. Antalet besök var 841, i genomsnitt 28 besök per sammankomst.

1 juni 2012 hade logen 48 bröder i grad IV-V samt 31 bröder i grad VI, totalt 79 st.

Ordförandemästare från 1927 har varit:
Översten Hjalmar Grafström 1927-1947
Kyrkoherden Gustaf Grubbström   1947-1947
Doktorn Gösta Eriksson 1947-1956
Doktorn Magnus Lagerlöf 1956-1958
Apotekaren Olof Andrén 1958-1963
Stadsläkaren Olof Säfwenberg 1964-1975
Stadsläkaren Bo Widberg 1975-1985
Majoren Lars Tideman 1985-1990
Disponenten Holger Vikström 1990-1999
Hyresrådet Lars Lagerqvist 1999-2005
Bankkamreren Christer Fessé 2005-2008
Adjunkten Tommy Strand 2009-2013
Överläkaren Per Hörnsten 2013-fortfarande

Ändrat 2014-11-03

frimurarnashusbiblioteksingng
1/2