Ultima Thule
8023
Ultima Thule
Besöksadress:
Skeppsbrogatan 20
Postadress:
Box 30
971 02 LULEÅ

0920-123 40
ut@frimurarorden.se

Ultima Thule

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

S:t Johannes logen Ultima Thule - en kortfattad historik
Invigningen av St Johannes logen Ultima Thule skedde den 21 juni 1909 "vid den tidpunkt då dagen är längst och då ljuset strålar över de nordliga nejderna även vid midnatt". Därmed var arbetet i den två år tidigare bildade frimurareföreningen fullbordat. Efter en ambulerande tillvaro fick Ultima Thule sina egna lokaler, som invigdes den 22 nov. 1930 och där Logen fortfarande med stor framgång har sin verksamhet under valspråket LUX LIBERTAS PERFECTIO.

Namnet Ultima Thule omges av mystik. Begreppet återfinns i Vergilius dikt Georgia ca år 50 f.Kr., där som beteckning på rommarrikets yttersta gräns. I samma betydelse använder Anderson det år 1723 i "Constitutions", nu med avseende på frimureriets utbredning. På Olaus Magnus berömda fantasirika Carta Marina materialiseras begreppet som en ö "TILE" belägen norr om Hebriderna och med 30000 innevånare.

Kulturgeografiskt var tidigare Thule en viktig handelsplats på nordvästra Grönland, idag reducerad till Thule Airbase.