Ultima Thule
8023
Ultima Thule
Besöksadress:
Skeppsbrogatan 20
Postadress:
Box 30
971 02 LULEÅ

0920-123 40
ut@frimurarorden.se

Ultima Thule

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Åminnelsefest för fOM Mårten Sandberg

Bröder!

Den 13e november hölls en åminnelsefest för fOM i Ultima Thule, Den Högt Upplyste brodern Mårten Sandberg. Ett åttiotal bröder hade samlats i Johannessalen i Frimurarhuset i Luleå, salen var alltså nästan helt fullsatt. Till den efterföljande måltiden stannade sjuttiotalet bröder där flera delgav minnestal och berättelser om vår bortgångne broder. Det var tydligt att broder Mårten Sandberg stod nära väldigt många bröder och haft ett stort inflytande hos dessa.

S:t Johanneslogen Ultima Thule tackar alla bröder som närvarade vid åminnelsen och som gav sin aktning för broder Mårten.

1/1
Reviderad: 2015-11-26