Övre Norrlands Provinsialloge
8011
Övre Norrlands Provinsialloge
Besöksadress:
Skolgatan 49
UMEÅ
Postadress:
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
onpl@frimurarorden.se

Övre Norrlands Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Befordringsstadga för kapitelloger

Information om ny befordringsstadga för kapitelloger

FÖR KÄNNEDOM
I KORTHET:  Ny befordringsstadga för kapitelloger är fastställd av OSM 2018-02-07.
Som huvudregel för befordran gäller fastställda normaltider som räknas från den senaste befordran (grad VIII-IX) för att så erhålla den dag då antagning/utnämning kan ske i den grad till vilken befordran avser.
VIKTIGT är att observera att dessa nu avser antal dagar !
(med normalår 365 dagar).
Grundförutsättning är som tidigare att fastställda årsavgifter erlagts
samt att minst ett besök gjorts i egen grad efter befordran.

De kompletta befordringsbestämmelserna  finns att finna på nätet eller via kontakt med oss på sekretariatet.

Vänligen o Broderligen
Erhard S
AÖS

 

Reviderad: 2018-08-08