Övre Norrlands Provinsialloge
8011
Övre Norrlands Provinsialloge
Besöksadress:
Skolgatan 49
UMEÅ
Postadress:
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
onpl@frimurarorden.se

Övre Norrlands Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Anslag till medicinsk forskning

Anslagsutdelning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Vid en högtidlig sammankomst i Umeå onsdagen den 13 februari 2019 fick sex Umeåforskare mottaga anslag om totalt 1.400 tkr. Professorerna Anders Blomberg, Charlotte Häger, Marene Landström, Peter Munch Andersen, Stefan Söderberg och Karin Wadell erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.
Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.
Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Göteborg och Helsingfors. Slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 12,97 miljoner kronor.
Totalt delas årligen ut över 45 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden.  Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.
Kontaktpersoner:  Peter Möller, ordf och Sven-Åke Bergkvist, sekr.

 

 

Reviderad: 2019-03-04