Övre Norrlands Provinsialloge
8011
Övre Norrlands Provinsialloge
Besöksadress:
Skolgatan 49
Postadress:
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
onpl@frimurarorden.se

Övre Norrlands Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Anslagsutdelning

Umeå

Frimurarna ger miljoner i anslag till forskare inom åldringsvården
 
Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Umeå den 15 februari 2017 fick tre Umeåforskare motta totalt 500 000 kr i forskningsanslag ur Konung Gustav V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse. Provinsialmästare Anders Fahlström hälsade alla välkomna varefter Frimurarestiftelsens ordförande Peter Möller informerade om stiftelsen och överlämnade anslagen till professorerna Anders Blomberg, Lillemor Lundin-Olsson samt Tommy Olsson.
 
Anslagsmottagarna presenterade därefter sina olika forsknings-projekt:
 
Professor Anders Blomberg                                      
Kan modifiering av Nrf2/Keap1-signaleringsvägen förebygga ett påskyndat åldrande vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom?
 
Professor Lillemor Lundin Olsson
Skräddarsydd, fallpreventiv träning med interaktivt stöd
 
Professor Tommy Olsson                                          
Fetmarelaterad sjuklighet med fokus på ektopisk fettinlagring
 
Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården. Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Göteborg och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till c:a 10,6 miljoner kronor.
 
Totalt delas årligen ut över 45 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.
 
Efter utdelningen samlades man i frimurarnas restaurang, där det bjöds på en enklare förtäring.

1/4

Frimurarna i Umeå

Insamling till de behövande

I samband med Frimurarnas Pensionärsklubbs tisdagsmöte 11 oktober 2016 fick fyra organisationer motta en gåva på totalt 122 000 kr från Svenska Frimurare Orden i Umeå.

Under de senaste åren har medlemmarna huvudsakligen från Umeåområdet skänkt pengar vid olika logesammankomster.

Dag Magnusson från frimurarna överlämnade gåvorna till Barnhjärtmottagningen på NUS representerad av Ina Höjmark, till IOGT-NTO:s juniorverksamhet JUNIS Ari Leinonen och Jörgen Törngren, ordförande respektive verksamhetsansvarig samt till Caritas-verksamheten inom frimurarna internt via dess ordförande Gunnar Westberg.

1/1

Jourhavande broder

Övre Norrlands Provinsialloge har i samarbete med Barmhärtighetsdirektoriet beslutat att på prov inrätta en befattning som vi kallar Jourhavande broder.

Jourhavande broders uppgift är att ta emot samtal från bröder med bekymmer av olika slag. Det kan vara relationsproblem, sjukdom eller annat som medför att brodern inte upplever att han kan fungera som han vill vare sig i den allmänna världen eller i Ordenslivet.

Jourhavande broder är insatt i vår Caritasorganisation och kan ge anvisningar om hur den uppringande kan få hjälp eller själv vara en lyssnade och medkännande broder i de fall uppringaren söker medmänskligt stöd och tröst. Jourhavande broder kan, om den uppringande så önskar, vara en länk gentemot den lokala Caritasgruppen.