Olaus Magnus
8033
Olaus Magnus
Besöksadress:
Storgatan 18 B
Postadress:
Storgatan 18 B
931 33 SKELLEFTEÅ

0910-162 49
olaus.magnus@frimurarorden.se

Olaus Magnus

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Logen är uppkallad efter den svenske katolske prelaten Olaus Magnus (1490-1557), mest känd för Carta Marina (1539) och Historia om de nordiska folken (1555), se artikel om Olaus Magnus.

Tidpunkten för de frimureriets ankomst till Skellefteå är oklar, men redan 1911 tillställde ett ringa antal bröder VSV en begäran, att få bilda en brödraförening i Skellefteå och i mars 1915 kunde brödraföreningen Arthur Edmund hålla sin första rituella sammankomst, vilken anges som födelsen för den frimureriska verksamheten i Skellefteå.

1947 beslutade man att utreda frågan om bildande av en Johannesloge, men först 26 juni 1957 blev konstitutionspatentet för S:t Johanneslogen Olaus Magnus utfärdat. Innan dess hade Brödraföreningen börjat arbeta i Andreasgraderna, vilket medförde att Olaus Magnus tillkom genom att Johannesgraderna bröts ur brödraföreningen och en ny S:t Johannesloge grundades.

Den 24 februari 1958 – vilket blev Logens födelsedag – invigdes Olaus Magnus under högtidliga former med sammankomst i grad I. Samma dag anmäldes sex främmande sökande, vilka sedan fick sin första grad under tre kommande måndagar. Logens högtidsdag hölls länge i februari för att högtidlighålla den första sammankomsten, men hålls numera i april.

En av grundarna, ingenjör Ragnar Insulander – resen i frimurarsamhällets i Skellefteå historia – var den självskrivne ledaren när S:t Johanneslogen bildades och blev den förste ordförande mästaren. Efter honom har 6 ordförande mästare installerat sig. Den nuvarande – ingenjören Anders Lööv – bekläder ämbetet sedan 2015. Av grundarna kom ytterligare 14 att inneha olika ämbeten, 9 redan från invigningen.

Redan första året antogs fler än 20 nya bröder, efter 10 år hade antalet passerat 200. Logen växte snabbt under 60- och 70-talen och till dags dato har ca 550 fått skåda det frimureriska ljuset i vår loge.

De första åren tillbringade Logen i brödraföreningen Arthur Edmunds lokaler, hyrda i dåvarande Centralhotellet. I och med Johanneslogens tillkomst blev man snart trångbodda och beslutade att köpa den fastighet där vi idag har våra lokaler. En byggnad med bostadslägenheter och utrymmen för frimurarverksamhet uppfördes och i september 1967 kunde Olaus Magnus hålla sin första sammankomst i de lokaler, som sedan dess varit Skellefteåbrödernas hem.

Olaus Magnus delar även fortsättningsvis lokalerna med brödraföreningen Arthur Edmund. I och med att Arthur Edmunds verksamhet kommit att omfatta också Kapitelgraderna har kraven på lokalernas beskaffenhet förändrats och under 2004-2006 har lokalerna anpassats för ändamålet och de yttre rummen fått en mer ändamålsenlig utformning.