Bodens Frimurareförening Norrskenet
8044
Bodens Frimurareförening Norrskenet
Fabriksgatan 2
961 31 BODEN

norrskenet@frimurarorden.se

Bodens Frimurareförening Norrskenet

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Visa ditt medlemskap i Norrskenet - köp föreningsmärket!

Nu kan du som medlem i Bodens Frimurareförening Norrskenet köpa föreningsmärket.

Föreningsmärken köpes enklast genom inbetalning av 400 kr per märke till föreningens plusgiro 6 12 74-7, och uppge namn och adress som betalningsreferens. Utlämning sker vid föreningens sammankomster eller biblioteksaftnar, men kan också skickas med post (porto tillkommer).

Enligt Prydnadsförordningen 16 § får loger och brödraföreningar låta framställa loge-/förenings märken. Märket skall vara godkänt av Stormästaren och bäres på vänstra sidan av bröstet. Samtidigt får bäras högst ett dylikt märke (broder som är medlem i forskningsloge kan bära dess logemärke tillsammans med sitt ordinarie loge-/föreningsmärke).

norr_foreningsmarke_9x13
1/1