Midnattssolen
8053
Midnattssolen
Reenstiernagatan 33 B
981 32 KIRUNA

midnattssolen@frimurarorden.se

Midnattssolen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


OM installation SJL Midnattssolen 2013-01-19

Lördagen den 19 januari installerade sig den Upplyste Brodern, personalchef Mikael Pudas som Ordförande mästare i S:t Johanneslogen Midnattssolen.

Han är logens tredje Ordförande mästare sedan logens tillkomst i december 2001. Han är dessutom den yngste, endast 43 år gammal, och också mycket ung med frimurarmått mätt.

Cirka 100 bröder både från Sverige och Norge hade slutit upp vid installationen, med ÖNPL:s Provinsialmästare Christer Fessé i spetsen.

Vid måltiden hölls som brukligt är en hel del tal. Den nye OM fick en del gåvor, både till sig själv och till logen, där bland annat kan nämnas att frimurarsamhället i Luleå gav en penninggåva till logen på 10 000 SEK.

Att samarbetet över svensk-norska gränsen är gott, fick vi bevis på då cirka 30 bröder från Narvik hade kommit. Bland dessa 30,så var det en kör på omkring 15 bröder, som framförde några sånger vid Brödramåltiden.

OM i Arcturus i Narvik; Jahn Herold Hansen, överlämnade gåvor, liksom Prinsialmästaren i Tromsö Provinsialloge.

Alla bröder samlade.
1/3