Midnattssolen
8053
Midnattssolen
Reenstiernagatan 33 B
981 32 KIRUNA

midnattssolen@frimurarorden.se

Midnattssolen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

början på 1950-talet startade planeringen eller i varje fall diskussionen om möjligheten att bilda en frimurarförening i Kiruna, men antalet frimurarbröder ansågs länge för litet.Diskussioner leddes av kyrkoherde Sigfrid Landin och 15 frimurare i Kiruna. De beslöt enhälligt att bilda en förening. Det gällde att anskaffa startkapital samt lämplig lokal.

Den 8 oktober 1962 fanns i Kiruna 19bröder, ansökan som undertecknats av samtliga bröder insändes och där man framlade förslag till ämbetsmän med kyrkoherde Sigfrid Landin som Ordförande.

Den 24 januari 1964 kom VSM medgivande ”att för frimurarebröder som är bosatta i Kiruna samt Gällivare och Malmberget eller i dess närhet må i Kiruna bildas en brödraförening Benämnd Midnattssolen

Den 7 maj 1964 invigdes Brödraföreningen Midnattssolen.Närvarande 84 bröder Med gäster från Ordensledningen.

Först sedan bestämmelserna år 1975 ändrats, beviljades brödraföreningen i januari 1976 tillstånd att vara deputationsloge.Den första receptionen i Grad I hölls den 14 januari 1976.
Föreningen förblev deputationsloge till 2001,då VSM,den 15 december invigde S:t Johanneslogen Midnattssolen.

Logens valspråk:
LUX PERPETUA LUCEAT NOBIS Må det eviga ljuset lysa för oss