Jakob Ulfsson
8022
Jakob Ulfsson
Besöksadress:
Skeppsbrogatan 20
Postadress:
Box 30
971 02 LULEÅ

0920-123 40
ju@frimurarorden.se

Jakob Ulfsson

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Den 21 mars 1935 samlade vice konsul Harald Björnlund 31 bröder för att dryfta frågan om tillskapandet en andreasförening och beslut fattades om att göra en framställan hos Stormästaren om tillstånd att bilda en sådan för Luleå med omnejd.

Den 19 juni 1935 gav Stormästaren sitt bifall. Föreningen bildades och gavs, på förslag av Harald Björnlund, namnet Jakob Ulfsson. Skälet till namnvalet framgår av protokoll från den 21 mars 1935: ”Som föreningens namn föreslog ordföranden S:t Andreasföreningen Jakob Ulfsson – till minne av Ärkebiskopen och stiftaren av Uppsala Universitet, vilken, antagligen på egen bekostnad, lät smycka med målningar och en dyrbar holländsk altartavla den inom Norrbotten befintliga äldsta medeltidskyrkan belägen i Luleå gamla stad – och blev detta förslag av Bröderna enhälligt antaget.” Harald Björnlund föreslog även föreningens valspråk "Genom kamp mot seger”, vilket godtogs av bröderna. Då ärkebiskopen Jakob Ulfsson var av ätten Örnfot och bar en örnfot i sitt heraldiska vapen blev detta även S:t Andreasföreningens vapenbild. Grundandet av föreningen skedde officiellt den 24 oktober 1935 då den invigdes av ordförande mästaren i S:t Johanneslogen Ultima Thule, OHP, R&K, biskopen Olof Bergqvist.

Ordförande i S:t Andreasföreningen Jakob Ulfsson
Vice konsul Harald Björnlund 1935 – 1940
Vice konsul Gustaf Groth 1940 – 1950
Lektor Åke Nordenstam 1950 – 1963
Disponent Folke Burström 1963 – 1969

Sedan grannfastigheten till frimurarhuset i Luleå hade kunnat förvärvas fanns det möjligheter att anordna lokaler för en andreasloge och den 22 mars 1969 medgav Stormästaren att en sådan loge inrättades i Luleå. Den 27 mars 1969 förordnades Folke Burström till logens förste ordförande mästare och den 10 oktober samma år stiftade 25 bröder S:t Andreaslogen Jakob Ulfsson som en fortsättning på Andreasföreningen.

Ordförande mästare i S:t Andreaslogen Jakob Ulfsson
Disponent Folke Burström 1969 – 1980
Kamrer Gunnar Holmgren 1980 – 1982
Rektor Bo Rydberg 1982 – 1992
Docent Bengt Tillberg 1992 – 1995
Filosofie doktor Harald Herbertsson 1995 – 2001
Adjunkt Heikki Paananen 2001 – 2007
Lagman Hans Brusewitz 2007 –