Jakob Ulfsson
8022
Jakob Ulfsson
Besöksadress:
Skeppsbrogatan 20
Postadress:
Box 30
971 02 LULEÅ

0920-123 40
ju@frimurarorden.se

Jakob Ulfsson

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


2017 års studiecirkel i grad IV/V

Jakob Ulfsson inbjuder till studiecirkel i Grad IV/V

Cirkeln kommer att detaljstudera delar av ritualen i graden och försöka svara på Varför. Deltagarna förväntas bidra med sina tankar och åsikter då studiecirkeln bygger på tankeutbyte och diskussion. Det fordras också aktivitet mellan träffarna för att förbereda kommande tillfälle. Hela studiecirkeln kommer att genomföras i logerum och angränsande lokaler.
För genomförande krävs minst åtta anmälda deltagare och maximalt 15. "Först till kvarn" gäller.

Tillfällena är förlagda så att deltagarna bereds möjlighet att besöka biblioteket som är öppet samma dag från 17:30.

Om det blir fler anmälda än 15 kommer bröder av grad IV/V att prioriteras.

Tider:
Klockan 18:30 och vid varje tillfälle 90 minuter.

13 mars - Reception innan logerum

10 april - Reception IV & V

15 maj - Logerum IV-V

Alla med grad IV-V eller högre är välkomna att anmäla sig före torsdag 2017-03-09 till:

Bernt Granbacke via e-mail thanquol@gmail.com

eller brev:
Norra Strandgatan 9
972 39 Luleå

1/1
Reviderad: 2017-02-28