Brödrakedjan
8013
Brödrakedjan
Besöksadress:
Skolgatan 49
Postadress:
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
brodrakedjan@frimurarorden.se

Brödrakedjan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Den 7 november 1904 sammanträdde en rad intresserade frimurarbröder för att överlägga om förutsättningarna att bilda en frimurarförening i Umeå.

Bröderna kom snabbt till klarhet om förutsättningarna och beslöt att bilda en frimurarförening. Arbetet gick raskt framåt, stadgarna godkändes och föreningens namn blev ”Umeå frimurarbröder”. Den 18 december 1904 utsågs jägmästare Ringstrand till ordförande. Första sammanträdet i lärlingegraden hölls den 27 februari 1905 och vid årets slut hade föreningen 29 bröder. En mycket lämplig lokal hade kostnadsfritt ställts till förfogande på Stora Hotellet. Senare hyrdes lokaler i den fastighet som 1921 kunde förvärvas av frimurarnas fastighetsbolag ”Kedjan”.

1906 fortsatte förberedelserna på bildandet av en loge och 27 maj insändes en ansökan om att få grunda en Johannesloge i Umeå. Framställningen ansågs vara starkt underbyggd och innehöll hyreskontrakt, uppgift på stiftarna och förslag på innehavare av logens ämbeten. Första förslaget till vapen underkändes och ett nytt insändes. Detta godkändes och även valspråket ”VIS UNITA FORTIOR”.  Loge Direktorium lämnade den 16 maj 1907 förslag till Kapitulationsakt, som godkändes den 10 juni 1907 av H M Konung Oscar II.

Samtliga 29 stiftare ingick som garanter för det kreditivlån på 20 000 som erfordrades. Om man betänker penningens dåvarande värde, så förstår man att det var en inte obetydlig risk som dessa bröder påtog sig. Offerviljan var också stor i övrigt och två varmhjärtade bröder överlämnade som gåva 2 300 som grundplåt för en byggnadskassa. Och en Broder skänkte de tre svärd, som fortfarande användes av OM och de Bevakande Bröderna.

Lokalfrågan hade också tagit ett avgörande steg framåt mot sin lösning. Föreningen hade för en tid på 10 år och mot en hyra av 2 000/år hyrt en våning i det under uppförande varande stenhuset i kvarteret Frigg. Den 10 december 1907 tog föreningen sina nya lokaler i bruk. Brödraföreningens sista protokoll är daterat 5 januari 1908.

Den 8 juni 1908 invigdes S:t Johanneslogen Brödrakedjan under högtidliga former av Riddaren och Kommendören med Röda Korset, fil dr S H B Svensson.

Redan första året recipierade 54 bröder i lärlingegraden. Vid 10-årsjubileet 1918 rapporterades att totalt 247 bröder intagits i logen. Totalt 187 sammankomster hade hållits i grad I, 40 st i grad II och 84 i grad III. Vid 50-årsjubileet 1958 rapporterades att i grad I hade recipierat totalt 1 104, i grad II 997 och i grad III 813 bröder. Dessutom hade 705 bröder förpassats till S:t Andreaslogen.

Hösten 1971 togs nuvarande Johannessal i bruk i samband med att ett nytt ordenshus uppfördes.

Den 17 maj 2008 firade Brödrakedjan 100-årsjubileum. Ett 150-tal bröder hade samlats till jubileumsloge i Johannessalen, där senare logen fick mottaga uppvaktningar och välgångsönskningar. En utsökt brödramåltid serverades i Officersmässen på I-20. OM Sture Landfors välkomsttalade och vid desserten tack- och högtidstalade bl.a. Stormästarens Prokurator Göran Laurelii. Firandet avslutades med vickning i Frimurarhusets matsal.

Antalet medlemmar i logen pendlar stadigt mellan 60-70 bröder.