Brödrakedjan
8013
Brödrakedjan
Besöksadress:
Skolgatan 49
Postadress:
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
brodrakedjan@frimurarorden.se

Brödrakedjan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Vem hjälper? En broder!

Caritasgruppen för Övre Norrlands Provinsialloge (ÖNPL) efterlyser förstärkning av Bröder ur Johanneskedet.

ÖNPL's caritasgrupp anordnar många olika evenemang med inriktning att höja intresse och känsla för vår Orden samt för att stärka banden mellan bröder, däribland våra populära afterwork aftnar.

Dock känner de som nu sitter i gruppen att de saknar influenser från yngre bröder, och därav gärna ser att Johannesbröder i åldersspannet mellan 30-40 är med för att tillföra idéer och synpunkter till gruppen.

Är du en av dem?

Och skulle du nu råka vara utanför detta åldersspann, men med ett ungdomligt sinnelag och känner att du vill delta och bidra du också, är ju självfallet välkommen att anmäla ditt intresse.