Arthur Edmund
8034
Arthur Edmund
Storgatan 18 B
931 33 SKELLEFTEÅ

0910-162 49
arthur.edmund@frimurarorden.se

Arthur Edmund

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Från S:t Johannesförening till Kapitelbrödraförening

I föreningens jubileumsskrift från dess 75-årsjubileum kan vi i inledningsvis läsa följande:

I och för öfverläggning om sammanslutning af inom Skellefteå stad med omnejd varande Frimurarebröder till en Brödraförening kallas Ni till sammanträde å Stadshotellet härstädes Lördagen den 21 februari, kl. 5 e.m. Därest Ni skulle vara förhindrad då infinna Eder anhålles i allt fall om meddelande till någon af undertecknade huruvida Ni är villig innträda i Brödraföreningen derest densamma kommer till stånd.

Skellefteå den 12 Februari 1914

Hugo Eneroth Herman Andersson
SLL VIII SLL VII

 
 
19 bröder hörsammade kallelsen och 5 med förhinder svarade positivt på kallelsens frågeställning. Flera sammanträden kom till stånd och man utarbetade stadgar. Man beslöt också att föreningen skulle antaga namnet ARTHUR EDMUND.*

I närvaro av 25 bröder höll AE, under enkla, högtidliga former, sin första rituella sammankomst den 10 mars 1915, ett datum som sedan blivit riktpunkt i jubileumssammanhang.
Till Föreningens förste ordförande valdes en av initiativtagarna, apotekaren Hugo Eneroth. Han avled dock 1917 och vO, Jägmästaren Herman Andersson, valdes till ny ordförande, vilket han var under åren 1917 - 1926. Han efterträddes av den kraftfulle Ragnar Insulander, som leddde föreningen fram till 1958.

Ingenjör Ragnar Insulander var den store resen i föreningens historia. Under 31 år var han föreningens O och under hans ledning kom föreningen så småningom att börja arbeta i Andreasgraderna. Han var också den självskrivne ledaren för bröderna när S:t Johanneslogen OLAUS MAGNUS skulle bildas. Den instiftades 1957. Ragnar Insulander erhöll Ordens Hederstecken 1950.

I och med att OLAUS MAGNUS arbete bedrevs i Johannesgraderna ändrades AE:s status till att gälla arbete endast i Andreasgraderna. I början av 80-talet började man undersöka möjligheten att få arbeta även i graderna VII och VIII. Tillstånd för detta erhölls 1983. Den 5 april 1991 skickades en skrivelse till Ordens Stormästare, HKH Prins Bertil, där Brödraföreningen AE vördsamt anhöll om att få arbeta även i graderna IX och X. Den första sammankomsten i grad IX hölls den 22 mars 1993.

Brödraföreningen har också en verksamhet som är mycket unik inom vår Orden. AE har tillstånd att genomföra sammankomst i Luleå i graderna VII-X.

Föreningen höll under åren 1915 - 1926 sina sammankomster i Skellefteå Stadshotells gamla annex. Källarmästare John Olofsson, FBB, ställde lokaler till förfogande. Utan hyreskostnad. När föreningen sedan kom att behöva större lokaler blev man hyresgäst på 3:e våningen i Centralhotellet, där man blev kvar till 1967, då man flyttade in i egen fastighet.

ARTHUR EDMUNDS vapen och valspråk har god förankring i den frimureriska tankevärlden. Valspråket, "Ljus och kraft", är även signifikativt för vår stad med dess många kraftverk som skapar ljus i bygderna i stora delar av Övre Norrland.

*) ARTHUR EDMUND var två av dopnamnen hos Västerbottens första hertig, HKH Prins Gustaf Adolf, pappa till vår nuvarande kung. Föreningens HD hålles alltid den lördag som ligger närmast Edmund-dagen den 16 nov.