Åttonde fördelningen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Högtidsdag 2019 i Norrskenet

Lördag den 4 maj 2019 klockan 13.00 friar brödraföreningen Bodens Frimurareförening Norrskenet sin 100:e högtidsdag.

Brödraföreningen Bodens Frimurareförening Norrskenet har nöjet att inbjuda bröder av samtliga grader, att med sin närvaro hedra brödraföreningens 100:e högtidsdag,samt till deltagande i den efterföljande högtidsmåltiden.

lördagen den 4 maj 2019 klockan 13.00

Kuvertpris för högtidsmåltid (trerätters inkl. vin/alkoholfritt alternativ) 350 kr.

Klädsel: Högtidsdräkt eller mörk kostym

Anmälan senast söndag den 28 april 2019
e-post:  norrskenet@frimurarorden.se   eller
brev:  Bodens Frimurareförening Norrskenet, Fabriksgatan 2, 961 31 BODEN
(Till måltiden finns begränsat antal platser. Vid överbokning tillämpas principen "först till kvarn...")
 

1/1

Provinsiallogens (ÖNPL) HÖGTIDSDAG

Övre Norrlands Provinsialloge Provinsiallogens 44:e Högtidsdag Lördagen den 25 maj 2019 kl. 13.00

Övre Norrlands Provinsialloge har äran inbjuda bröder med 
lägst grad VIII att med sin närvaro hedra Provinsiallogens
44:e HÖGTIDSDAG.
Lördagen den 25 maj 2019 kl. 13.00
Platserna i kapitelsalen intages senast kl. 12.45
Kostnaden för deltagande i den efterföljande brödramåltiden
är 450 kr.
Klädsel:  Högtidsdräkt är önskvärd.

ANMÄLAN:  Snarast - dock senast den 10:e maj.
Anmälan via mail onpl@frimurarorden.se  eller anmälningslista.
Antalet platser är begränsat varför deltagande ej kan garanteras.
Vid en eventuell avanmälan efter den 16.e maj så debiteras måltidskostnaden


Förlängt erbjudande om förhandsteckning

Bodens Frimurareförening Norrskenet förlänger erbjudandet om förhandsteckning av 100-årsboken.

Redaktionskommittén erbjuder möjligheten att förhandsteckna exemplar av boken till reducerat pris (250 kr mot ordinarie pris 300 kr). De som förhandstecknar upptas också i bokens "tabula gratulatoria".

Böckerna kommer att finnas för utlämning och försäljning vid föreningens sammankomster fr.o.m. maj 2019.

Förhandsteckning sker genom inbetalning av reservationspriset (250 kr/exemplar) till plusgiro 6 12 74-7 senast fredag den 15 februari 2019. Uppge namn och kontaktuppgifter som meddelande i betalningen.

1/1

Anmälan till Symposium

Välkommen till Forskningsgruppens S:t Petri Nycklar symposium i Luleå 22–23 mars 2019

Forskningsgruppen S:t Petri Nycklar (SPN) inbjuder bröder av alla grader till symposium i Luleå fredag kväll den 22 mars och lördagen den 23 mars 2019.

Inbjudan gäller ALLA bröder, även dem som inte är medlemmar i SPN. 

Se information via denna länk

Anmälan till symposiet sker via denna länk (extern länk till Google dokument)


UTBILDNINGSAKTIVITETER inom ÖNPL

UTBILDNINGSAKTIVITETER INOM ÖNPL Ett antal utbildningsaktiviteter inom ÖNPL är nu inplanerade enligt nedan. Anmäl i god tid Ditt intresse att deltaga. Mer information om resp. aktivitet kommer i närtid.

Återstående utbildningsaktiviteter 2018:
Utb. för studiehandledare i Skellefteå lördag 6 oktober 2018
Utb. för fördelningens Skattmästare i Umeå lördag 24 november 2018
Utb. i placeringsordningen i Luleå söndag 23 september 2018
Utb. i placeringsordningen i Umeå under november 2018 (datum meddelas senare).

KAPITELSEMINARIER 2018-2020:
Utbildning i anslutning till Kapitelgraderna kommer att ges som en serie seminarier/instruktioner i omedelbar anslutning till given grad.
Grad VII    Umeå    måndag 26 november 2018
Grad VIII   Umeå    under våren 2019  (datum meddelas senare)
Grad IX      Umeå    augusti 2019         (datum meddelas senare)
Grad X       Umeå    februari 2020        (datum meddelas senare)


Avliden broder - Harald Hardell

Den högt Upplyste brodern, innehavare av Prins Bertils Frimuraremedalj, Harald Hardell, har för alltid nedlagt sina jordiska verktyg.

Söndagen den 8 april vände broder Harald sina steg till den himmel varifrån han en gång kommit, för att åter förenas med sin skapare.

Broder Harald har betytt myckt för den 8 fördelningen och bröderna däri och saknaden efter honom kommer att vara stor. Broder Harald var en idog broder och hans minne kommer för lång tid att lysa över honom.

Vila i frid, broder Harald!
Requiescat in pace