Värendsbröderna
2144
Värendsbröderna
Besöksadress:

Postadress:
Kungsgatan 13
352 31 VÄXJÖ

070-130 36 09
varendsbroderna@frimurarorden.se

Värendsbröderna

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


S:t Andreasföreningen VÄRENDSBRÖDERNAS historik

Värendsbröderna är en livaktig frimurarförening i Växjö. Föreningen verkar i Andreasgraderna och bildades formellt den 23 maj 1923 men invigdes först den 19 januari 1924. 90 år har alltså förflutit sedan den första sammankomsten genomfördes. 2008 firade S:t Johanneslogen Kronoberg sin 100-årsdag. Bägge dessa enheter verkar i god anda tillsammans i ett vackert Frimurarhus som uppfördes lagom till Johanneslogens invigning. För övrigt med sina fyra våningar det högsta huset i Växjö i början av förra seklet.

Värendsbrödernas vapen kan beskrivas så här; ett guldfärgat lejon håller i sina tassar ett uppåtvänt armborst med pil allt på ett rött fält. Ett grönt kors finns naturligtvis också på vapenskölden. Valspråket är Innocue Vivite; på svenska lev oförvitligt. Underförstådda är orden numen adest som betyder Gud är närvarande och ser dig. Detta valspråk var också Carl von Linnés. Ett identiskt lejon med ett armborst i sina tassar finns också i Växjös gamla bygderegemente I 11. Med andra ord. Värendsbröderna har varit och den dag som idag är väl förankrade i Värendsbygden.
Värendsbrödernas förste Ordförande var landskamreren Ernst Gustaf Ahl. Däremellan fram till dagens Ordförande, kyrkoherden Richard Grügiel, har åtta Ordförande verkat.
Värendsbröderna är stolta över sin 90-åriga historia och inte minst över den kulturella inriktning föreningen odlat under decenniernas gång. I vart fall under de senaste 50 åren har levande musik framförts vid alla sammankomster. Sedan ett 20-tal år har föreningen delat ut stipendium till unga lovande musikaliska talanger från våra bygder. Sedan flera år anordnas dessutom tillsammans med S:t Johanneslogen årligen ett Öppet Hus som ett led i Växjös kulturnatt. Aktiviteterna i huset går då i musikens och lyrikens tecken men inte desto mindre med klara frimureriska förtecken. 200 – 300 Växjöbor brukar då passa att bekanta sig med oss Frimurare.
Framtiden ter sig ljus. Många projekt är på gång alla i samverkan med S:t Johanneslogen Kronoberg. Medlemsantalet är någorlunda konstant och Värendsbröderna tar nu ut målet att öka sin närvaro i vår stad och bygd och att fördjupa sin verksamhet för både sanning och ljus.
Själva kärnverksamheten i föreningen utgörs av ett 10-tal sammankomster per år men också två föredrag i kapitelgraderna. Därtill samkväm och trivselarrangemang för både Bröder och deras närstående. Medlemsantalet är 132 och ekonomin är stabil.
Bröder med lägst IV-V:e graderna som läser denna historik är mycket varmt välkomna att besöka våra sammankomster.