Trelleborgs Frimurareklubb
2006
Trelleborgs Frimurareklubb
Besöksadress:
Sirius, Algatan 78, Trelleborg
TRELLEBORG
Postadress:
Klätterrosvägen 16
23176 BEDDINGESTRAND

0760-316117
tbg.fk@frimurarorden.se

Trelleborgs Frimurareklubb

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Trelleborgs Frimurareklubb startas

Frimureriet i Skåne breder ut sig och utvecklingen är god, med hjälp av driftiga bröder.

Då man år 2004 studerade kartan över frimurarsamhällen i Skåne såg man att staden Trelleborg var en vit fläck. Man frågade sig varför en så folkrik ort saknade frimureri.

Borde man inte försöka bilda en brödraförening eller frimurareklubb i Trelleborg?

Jo, det visade sig vara många som slöt upp kring tanken på detta och förslaget fick stöd av Provinsialmästaren. Så kom det sig då, att en mindre grupp Bröder inledde förberedelserna.

Vid ett sammanträde den 9 februari 2005, där Provinsialmästaren medverkade, togs beslutet att begära tillstånd att bilda en Frimurareklubb och inleda verksamheten hösten 2005. Trelleborgs Frimurarklubb skulle lyda under SJL Acacian-Malmöhus.

Ansökan om bildande av Frimurarklubben insändes till Johanneslogen Acacian-Malmöhus och till Skånska Provinsiallogen. Den 26 augusti 2005 utfärdade så Provinsialmästaren beviset på klubbens bildande.

Invigningen ägde rum den 2 november samma år. Lokalfrågan löstes genom en överenskommelse om att få använda sig av Sirius Ordens lokaler på Algatan 78. Där fanns förutom lämpliga utrymmen för sammankomster även möjlighet att lösa serveringsfrågan på ett bra sätt.

Den första ämbetsmannagruppen bestod av; O Lennart Engholm, vO och sekreterare Torsten Fälemark, T Anders Samuelsson, CM Max Arrhenius, SkM Kjell Ekholm. Rådgivare blev Hans Andréasson.

Vid årsskiftet 2005-06 hade Trelleborgs Frimurarklubb ca 50 medlemmar och i mitten av 2006 drygt 70 medlemmar. Vi skriver idag 2013, det är 8 år sedan klubben bildades, medlemsantalet ligger runt 119 , ganska bra för en klubb.

Mat är fortfarande focus, Ärtfrossa, Sillabord, Ålagille och tillsist Gåsagille, en tradition som man inte bryter så lätt. Föredragen har varit många och givande genom åren, underhållning har också förekommit. Fortsättningsvis skall klubben verka för att bröder skall kunna träffas under lättsamma frimureriska former.

År 2015 firade klubben 10 år, det gjordes med en fest på hotell Magasinet i Trelleborg.
denna dag överlämnades av vår provinsialmästare Christer Persson 3 lyktor som vi uppmandes använda flitigt vid våra sammankomster, bröderna tilldelades en jubileumsmedalj, damerna en ros.
Måltiden denna dag bestod av gås med tillbehör.
Efter måltiden tackade Nils-Arne Bidsell för maten.
Så var det dags för dans samt underhållning  av en världsberömd bartender.
Kvällen avslutades med korv och bröd.
Ett flertal gäster övernattade på hotellet.

Vi räknar nu år 2017, åren vandrar fort förbi, det är dags för nya vindar i klubben.
Vi byter ledning, Ulf Zetterlund tar över rodret för att med handfasthet leda verksamheten
vidare.

Jag tackar för mig, och för de 6 åren som gått..
Välkomna till klubben i ny regi
//Roger
 

 

ulfzetterlund1
1/1