S:t Christopher
2013
S:t Christopher
Besöksadress:
Stora Torg
Postadress:
Nya Boulevarden 8
291 31 KRISTIANSTAD

044-12 07 22
christopher@frimurarorden.se

S:t Christopher

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Julloge 2017

S:t Johanneslogen S:t Christopher i Kristianstad har härmed glädjen att inbjuda till loge med efterföljande traditionellt julbord den 8 december 2017. Logerna i grad I inleds 18.30.

Anmälan: Senast fredagen den 1 december 2017 genom inbetalning av kuvertavgift om 380 kronor till bankgiro 101-0875. Vänligen ange namn i samband med inbetalningen.