Oscar
2033
Oscar
Besöksadress:
Köpmansgatan 8
Postadress:
Köpmansgatan 8
302 42 HALMSTAD

035-21 04 83
oscar@frimurarorden.se

Oscar

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Gemensam bussresa till Kristianstad och Skånska Provinsiallogen

Gemensam bussresa ToR till Kristianstad och Skånska Provinsiallogen fredagen den 21 april 2017.

Halmstads Frimurasamfällighet inbjuder bröder till en gemensam bussresa samt att närvara då ett flertal bröder från Halmstad med omnejd är kallade till reception i grad VIII.

För att möjliggöra att även recipienterna kan erbjudas följa med på denna resa, så bör vi ta hänsyn till till att dessa bröder ska vara på plats senast kl. 17.00

Buss avgår från gamla polishuset i Halmstad kl. 14.45 och går via Halmstad Arena kl. 15.00. Något stopp längs vägen kan bli aktuellt efter framställan till undertecknad. Återtransport sker direkt efter det att fredagskvällens begivenheter avslutats.

Anmälan till resan kan ske på något av följande sätt:
- på anmälningslista i kapprummet i Frimurarhuset i Halmstad
- på mail till Leif Nilsson, annleif@tele2.se
- på mobiltelefon; 0706-041 141

Medföljande bröder svarar själva för sin egen anmälan till brödramåltiden på tel; 044-21 16 33

Skånska Provinsiallogen genomför sin Högtidsdag lördagen den 22 april. Av bussanmälan ska framgå om du kommer att åka tillbaka till Halmstad fredag kväll eller väljer att på egen hand ta sig åter till Halmstad efter lördagens högtidsstund.

Välkomna att stötta våra blivande Högst Lysande Bröder från Halmstad denna afton!

Leif Nilsson
Ordförande Mästare
SAL Sirius
 

 

Reviderad: 2017-03-12