Ölands Frimurarklubb
2026
Ölands Frimurarklubb
Besöksadress:
St Olofs Kapell, Kärrslundsgatan 89
387 75 BYXELKROK
Postadress:
c/o Simonsson, Backgatan 12
387 75 BYXELKROK

070-230 50 10
oland@frimurarorden.se

Ölands Frimurarklubb

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Ölands Frimurarklubb, ÖFK, den längsta frimurarklubben…

Klubben bildades den i juli 2012, och lyder under S:t Johanneslogen Carl i Kalmar. Klubben har sitt säte i S:t Olofs Kapell i Byxelkrok, där klubben stöttar kapellet på flera sätt med sitt engagemang

ÖFK har drygt 100 aktiva medlemmar, av vilka en klar huvuddel har en mer eller mindre fast koppling till ”sommarön Öland”. Ordförande Hans Krumlinde och vice Ordförande/S Rutger Simonsson.

Klubben genomför som grund 3 tre möten per år:
•    Vårmöte i Borgholmstrakten
•    Sommar- tillika årsmöte i Byxelkrok
•    Höstmöte på södra Öland. 

Ledningsmöten genomförs med S:t Johanneslogen Carl, ett vintertid och ett under höstsäsongen. Månatliga möten genomförs inom klubbens ledning.

Riktlinjer för ÖFK antogs januari 2018 vid ledningsmöte med S:t Joh Carl, utgående från OAL Tolfte kapitlet och de särskilda förhållanden som omgärdar verksamheten på Öland.

It hemsida, @ och adm, samordnas och hanteras inom SFMO medlems-system, där det är en utmaning för klubben är att hantera ”hemtillhörighet parallellt med Ölandsadressen”.

Medlemsavgiften är 100:-/år som inbetalas på SHB:
•    clear nr 6701
•    konto 518 785 521

Fortsatta ambitioner för ÖFK är att:
•    utveckla klubben med gemenskap och rekrytera fler medlemmar,
•    säkerställa kvalité och överlevnad i ”sätet” S:t Olofs Kapell,
•    stimulerande möten med föredrag och
•    medverka till att sprida information om Svenska Frimurarorden 
 

Reviderad: 2018-03-12