2026
Ölands Frimurarklubb
Besöksadress:
St Olofs Kapell, Kärrslundsgatan 89
387 75 BYXELKROK
Postadress:
c/o Simonsson, Backgatan 12
387 75 BYXELKROK

070-230 50 10
oland@frimurarorden.se

Ölands Frimurarklubb

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Ölands Frimurarklubb, ÖFK, den längsta frimurarklubben…

Klubben bildades den i juli 2012, och lyder under S:t Johanneslogen Carl i Kalmar. Klubben har sitt säte i S:t Olofs Kapell i Byxelkrok, där klubben stöttar kapellet på flera sätt med sitt engagemang

ÖFK har drygt 100 aktiva medlemmar, av vilka en klar huvuddel har en mer eller mindre fast koppling till ”sommarön Öland”. Ordförande Hans Krumlinde och vice Ordförande/S Rutger Simonsson.

Klubben genomför som grund 3 tre möten per år:
•    Vårmöte i Borgholmstrakten
•    Sommar- tillika årsmöte i Byxelkrok
•    Höstmöte på södra Öland. 

Ledningsmöten genomförs med S:t Johanneslogen Carl, ett vintertid och ett under höstsäsongen. Månatliga möten genomförs inom klubbens ledning.

Riktlinjer för ÖFK antogs januari 2018 vid ledningsmöte med S:t Joh Carl, utgående från OAL Tolfte kapitlet och de särskilda förhållanden som omgärdar verksamheten på Öland.


Vårmöte i Ölands Frimurarklubb

Härmed hälsas Du varmt välkommen att närvara vid vårens möte i Ölands Frimurarklubb i Borgholm

Långfredagen den 30:e mars kl 13:00


Program:

Kl. 13:00 S:t Elavi Kapell Hammarvägen 7

* Andakt leds av kyrkoherden broder Peter Wingren, X
* Föredrag av broder Peter med rubriken:
”Försoningens under och vägen mot ljuset, eller livet från kvarsittare till slöjdlärare på Lundsberg”
 
Kl. 14:00 ca Strand Hotell

* Måltid Strand Hotell, kostnad 125:-, som betalas vid Hotellet.
* Information om Ölands Frimurarklubb

Anmälan till vårmötet, helst per e-post, till oland@frimurarorden.se, alternativt per telefon 070 230 50 10 senast fredag 2018-03-23.

1/1