Kronoberg
2143
Kronoberg
Besöksadress:
Kungsgatan 13 B
Postadress:
Kungsgatan 13 B
352 31 VÄXJÖ

kronoberg@frimurarorden.se

Kronoberg

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik över Kronoberg

S:t Johanneslogen Kronoberg invigdes den 15 november 1908. Fastigheten på Kungsgatan 13 i Växjö var då precis färdigställd och verksamheten har funnits där sedan starten.

I Sverige ägde den första receptionen rum år 1735 men det skulle dröja ända till 1908 innan det frimureriska ljuset tändes i Växjö. Redan 1860 hade emellertid hovmarskalk friherre Karl Fredrik Rålamb i Braås föreslagit att en frimurarloge skulle grundas i Växjö. Men då tillräckliga medel saknades föll förslaget. I april 1898 bildade dock provinsialläkaren A. L. Nordström, fängelsedirektören V. Engström och vice häradshövdingen H. Kreuger en frimurerisk brödraförening som fick namnet Nyckeln. Ett viktig steg på vägen mot bildandet av en frimurarloge togs 1906 då fastigheten nr 3 i kvarteret Vinaman på Kungsgatan i Växjö inköptes för ändamålet. Kostnaden var 3 000 kronor. Samma år gjordes en ansökan hos Oscar II om att få bilda en Johannesloge i staden. Ansökan bifölls och i november 1906 stadfästes kapitulationsakten.

Logen bildades formellt den 15 november 1908 och till förste OM förordnades landshövdingen Charles Emil von Oelreich. Den som förrättade logens invigning var ingen mindre än provinsialmästaren över den skånska provinsiallogen friherre B. S. von Otter. Omkring 115 frimurarbröder från hela landet var närvarande vid ceremonin. De första receptionerna i grad I ägde rum den 27 november samma år då bankdirektör Gustaf Svensson och direktören Gustaf Bergstrand recipierade.

Idag hålls omkring 30 välbesökta sammankomster per år i Johannesgraderna. Varje loge avslutas med en brödramåltid. Sammankomsterna äger rum på måndagar klockan 18.30 och i samband med logerna hålls biblioteket öppet. Förutom de regelrätta sammankomsterna genomförs årligen flera gemenskaps- och diskussionskvällar, pubaftnar och frimurarluncher. I samband med den årliga kulturnatten öppnar numera S:t Johanneslogen Kronoberg och S:t Andreasföreningen Värendsbröderna sina dörrar och arrangerar olika kulturaktiviteter som ofta lockar flera hundra besökare.

logen1
1/1