Kronan
2084
Kronan
Besöksadress:
Norra Långgatan 22
261 31 LANDSKRONA
Postadress:
c/o Pelle Persson, Drottninggatan 21 A
261 31 LANDSKRONA

0706-59 07 05
kronan@frimurarorden.se

Kronan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimurarverksamhet har förekommit i Landskrona sedan mitten av 1800 talet.

Under 1860 talet ökade antalet frimurare i staden och därmed behov av att bedriva verksamheten mera organiserat. En förening bildades men om denna vet man ytterst lite.År 1871 skickade 24 bröder en anhållan till dåvarande Provinsialmästare om att få bilda en frimurare brödraförening. Denna avslogs emellertid av formella skäl.

Den befintliga föreningen bibehölls men gavs ej en fast organisation, men en styrelse och planer för dess verksamhet fastställdes. Den fick namnet Landskrona Brödraförening (LBF). Detta skedde vid ett årsmöte den 14:e oktober 1873. Detta datum har allt sedan dess ansetts vara Brödraföreningens födelsedag.

Aktiviteten var hög, styrelsen sammanträdde ofta och föreningsmöte hölls varje månad, utom på sommaren. Mötena var välplanerade men ritual i dagens mening förekom ej. Däremot hölls minst ett föredrag, av hög klass. En tradition som vårdas och lever än idag.
Detta var viktigt eftersom endast kapitelbröder hade tillgång till frimurerisk litteratur. Då medlemsantalet och verksamheten ökade, krävdes en ändamålsenlig lokal. Det blev stadshotellet med sin festivitetslokal, som blev föreningens hem, ända fram till 1946.

Under de första 20 åren hade föreningen fem ordföranden men 1892 valdes förste stadsläkaren Nils Sjöberg till ordförande och han kom sedan att sitta kvar i 30 år. Han utarbetade ritualer för de tre första graderna samt ledde en grundlig översyn av föreningens stadgar. Dessa, såväl ritualer som stadgar, kom snart att tillämpas av många av de brödraföreningar, som bildades i början av 1900 talet.År 1912 fastställde VSV nya allmänna lagar, som för första gången innebar ett officiellt erkännande av brödraföreningarna. Enhetliga ritualer fastställdes för dessa och krav ställdes att dess stadgar skulle bringas i överensstämmelse med de nya lagarna.
För Landskrona föreningen skedde detta den 9 augusti 1912, då även dess namn ändrades till Landskrona Brödraförening Facklan (LBF). Här används namnet Facklan för första gången.

Arbetet i föreningen fortsatte sedan programenligt fram till mitten av 1940 talet, då det ständiga sökandet efter en egen lokal fann sin lösning. Fastigheten vid Norra Långgatan inköptes 1946 och redan samma år sammankomsterna hållas i den egna lokalen på fjärde våningen. Problem i den allmänna världen som följ av världskriget medförde emellertid att tredje våningen inte kunde disponeras förrän 1951.

Nästa stora händelse inom Frimuraresamhället i Landskrona var instiftandet av S:t Johanneslogen, vilket skedde den 5 maj 1955. Logen övertog då namnet Facklan.
Föreningens namn ändrades till Brödraföreningen Kronan och dess arbetsområde begränsades till graderna IV-VI. Den drivande personen i såväl lokalfrågan som vid instiftandet av Logen Facklan var C Th Sandström. Han var ordförande i Brödraföreningen åren 1945-1955 och blev sedan logens förste Ordförande Mästare.

Det var inte helt utan födslovåndor, som arbetet i den ”nya” föreningen påbörjades.
Ett visst kaos rådde faktiskt inom Frimuraresamhället i Landskrona. Men efter några års intensivt arbete gick föreningen in i ett lugnare skede, där den viktiga inre verksamheten sedan dominerat och ständigt utvecklats på ett positivt sätt. Idag pågår ett viktigt arbete med samarbete med Sankt Andreas Logerna inom SPL, där BRF Kronan erbjuder högklassiga instruktioner och utbildningar inom den Konungsliga konsten till bröderna.

Brödraföreningen Kronan har traditionellt sett haft sina sammankomster en gång i månaden och har samsats med Sankt Johannes Logen Facklan om måndagarna. En ny stolpe i BRF Kronans Historia är att man från och med året 2011 har sina sammankomster på onsdagar. Den tredje Onsdagen i månaden håller Brödraföreningen Kronan sina sammankomster.Sammankomsterna och den egterföljande brödramåltiden präglas av brödravärme, glädje och gemyt. När kaffet serveras startar disskussionerna om kvällens föredrag och bröderna ges här tillfälle att ställa frågor och vidare disskussioner kring kvällens tema. Detta är mycket uppskattat för det ger ytterligare dimensioner på kvällens tema samt DKK.

Varmt och broderligen välkomna:.