Kärnan
2093
Kärnan
Besöksadress:
Frimurarehuset
Postadress:
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-21 23 73
karnan@frimurarorden.se

Kärnan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Våren 2019

Våren 2019

Mina bröder
Allt efter nyåret kallas i kalendariska sammanhang ofta för ”våren” och så även hos oss. Nu är det väl inte så att det känns som om våren står omedelbart för dörren, men hoppet finns sannerligen nu när ljuset dessutom återvänder i rask takt. Årets första mörka månaden är avklarad och vi har tagit klivet in i februari. Resten av terminen är späckad med evenemang och jag skall här bara översiktligt redogöra för sådant som i viss mån är utanför det vanliga programmet eller på annat sticker ut. För våra ordinarie loger så hänvisar jag till vår dagordning och månadsbrevet.Vi börjar med tisdagen 19 februari då vi besöker SJL Christian i Köpenhamn på en loge i lärlingegraden. Vi avser samåka i egna bilar och anmälningsista finns i kapprummet. Nästa hållpunkt är visitationen som går av stapeln tisdagen den 26 februari i lärlingegraden. Observera att det är en tisdag!Den 20 mars har vi ett informationsmöte för blivande frimurare och alla uppmanas att inventera bekantskapskretsen för att se om det finns vänner som delar våra värderingar och skulle kunna tänkas vara presumtiva nya bröder. Anmälningskista kommer att anslås i kapprummet. I april har vi långfredagsgudstjänst den 19 april och dit är alla bröder välkomna med nära och kära. Terminen avslutas med en måltidsloge och då detta är efter det att våra danska avslutat sin termin, brukar vi kunna räkna in många utombys gäster.Detta är självfallet inte allt som händer i Kärnan, men det är lite utöver det ordinära. Jag uppmanar er att studera arbetsordningen, mina månadsbrev och Logenytt samt att vi försöker hålla hemsidan uppdaterad.

Väl mött under vårterminen

Jonas Månsson

OM SJL Kärnan 
 

Reviderad: 2019-02-02