Kärnan
2093
Kärnan
Besöksadress:
Frimurarehuset
Postadress:
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-21 23 73
karnan@frimurarorden.se

Kärnan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Våren 2016

Kära bröder frimurare! ”Du skall få en dag i morgon som ren och öppen står”, diktar Alf Pröysen. Som ett nyårslöfte, en nyårsgåva, också för 2016! Ett nytt år betyder nya möjligheter att förverkliga goda föresatser och att arbeta med den Konungsliga Kons

Trots mycket gott vi fått uppleva och ta emot, vet vi att det gångna året också innehöll mycket mörker, både hemma och ute i världen; onda dåd mot oskyldiga, människor på flykt från våld och krig. Kanske egna bekymmer därtill.

Frälsarkransen som jag tidigare skrivit om, innehåller både den sandbruna ökenpärlan som symboliserar livets motgångar och nattens svarta pärla som talar om dess tyngsta och mörkaste stunder. Som om hoppet var borta. Men uppgivenhet är ingen väg framåt. Caritas, barmhärtighet mot bröder och medmänniskor, är alltid angeläget. Att göra gott, där vi kan! Kransen innehåller också bekymmerslöshetspärlan, den himmelsblå pärlan, som talar om livets rastplats. Ljuset i mörkret. Där i lugnet kan vi få vi ta emot kraft och livsmod och livslust. Den engelska drottningen citerade i sin julhälsning, mot samma bakgrund som vi kan se på, ur det uppslagna första kapitlet i Johannesevangeliet: ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det”! Det vet varje frimurare som känner sin byggnadsplan!

En ny termin är igång och vi kan se fram mot många fina sammankomster i vår Johannesloge. De tillhör de goda rastplatser som vi behöver!

Den första logen i mästaregraden äger rum den 18 januari och i lärlingegraden den 25 januari.
Med goda erfarenheter från fjolåret då ett 80-tal bröder med nära och kära deltog, inbjuder vi på nytt tillsammans med CXG och KCB till Ljusvesper i Mariakyrkan på Kyndelsmäss, söndagen den 31 januari kl. 17 med efterföljande supé i frimurarhuset för bröder och anhöriga.

En god tillströmning av bröder gör att vi fått lägga in en extra loge både i grad II och i grad III under våren och i grad I är vårens alla receptionstillfällen redan fyllda, med endast en recipient vid de flesta logerna. 

Tisdagen den 16 februari planerar vi att besöka S:t Johanneslogen Christian i Köpenhamn, ett trevligt och lärorikt besök då alla bröder är välkomna att delta!

I mars, onsdagen den 16/3, har vi ett introduktionsmöte för intresserade och blivande frimurare och veckan därefter blir det sedvanlig ekonomiloge den 21/3.

På Långfredagen 25/3 inbjuder Kärnan, CXG och KCB till andakt i Johannessalen kl. 13, en högtidsstund för bröder och anhöriga, med efterföljande kyrkkaffe.

Vid sammankomsten i lärlingegraden den 18 april får vi glädjen att lyssna till logens tidigare OM broder Lars Johansson som håller aftonens instruktion.

Utbytet med logerna i Danmark värnar vi och den 25 april får vi besök av S:t Johanneslogen Kosmos i Helsingör vars OM, broder Michael Thyrring, kommer att hålla instruktion.

Varmt och broderligen välkomna till ett nytt år i Sankt Johanneslogen Kärnan!

Thomas Henningson
OM
S:t Johanneslogen Kärnan

Reviderad: 2016-01-26