Kärnan
2093
Kärnan
Besöksadress:
Frimurarehuset
Postadress:
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-21 23 73
karnan@frimurarorden.se

Kärnan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Välkommen till Kärnan

Sankt Johanneslogen Kärnan invigdes av kung Oscar II år 1884 och har sina vackra lokaler i det anrika Frimurarhuset på Stortorget 4 i Helsingborg.

Logesammankomsterna hålls på måndagarna – v.g. se vår arbetsordning! Varje år recipieras runt 20 nya bröder i grad I. Logens Högtidsdag firas första måndagen i oktober och året avslutas med Julloge. Varje termin inbjuds det regelbundet till damträffar och introduktionsmöten. Dessutom är det Öppet hus i samband med julskyltningen 1:a söndagen i Advent.

 

SJL Kärnan välkomnar alla frimurarbröder att delta i vårt fina logearbete! Till våra öppna aktiviteter inbjuds alla intresserade! Varmt och broderligen välkomna!  

Du som vill veta mer om Frimurarorden i Helsingborg – tag gärna kontakt per telefon, brev eller e-post!