Kärnan
2093
Kärnan
Besöksadress:
Frimurarehuset
Postadress:
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-21 23 73
karnan@frimurarorden.se

Kärnan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Hösten 2016

Hösten 2016 i SJL Kärnan

I S:t Johanneslogen Kärnan har vi nu börjat terminen och i månadsskiftet, den 31 augusti, hålls s.k. Åminnelsefest efter vår bortgångne f OM Bengt Lundgren.

Den 5 september gästas vi av danska bröder från S:t Johanneslogen Christian i Köpenhamn.

Måndagen därpå den 12/9 har vi en instruktionsloge i grad III med efterföljande måltid till vilken våra fruar eller nära inbjuds.

Också den 19/9 får vi fint besök av bröder Innehavare av OHT, Ordens Hederstecken, som gästar Helsingborg under vår f OM OHT broder Göran Erikssons värdskap.

Så blir det valloge den 26/9 och Kärnans Högtidsdag den 3/10. Boka dagen och glöm inte anmälan!

Loge i grad II, Medbrodersgraden, hålls den 10/10 och onsdag den 19/10 har vi terminens introduktionsmöte för intresserade och blivande bröder. Ta gärna med någon god vän som är intresserad och delar Ordens värderingar!


Måndagen den 31 oktober har vi inte någon egen loge utan reser till Halmstad för att besöka S:t Johanneslogen Oscar som en del av ett mångårigt utbyte!

En torsdagsloge håller vi den 24/11 med gemensam måltid med CXG.

Och så avslutar vi med likaledes gemensam Julloge den 12 december tillsammans med vår S:t Andreasloge Carl X Gustaf och Kapitelbrödraföreningen Kjell Christopher Barnekow.


Ytterligare många fina loger i grad I och grad III på de övriga måndagarna gör hösten innehållsrik liksom instruktioner av både gästande bröder och våra talmän. Och inte att förglömma många ”främmande sökande” som önskar bliva antagna till frimurare!

Varmt och broderligen välkomna!

Thomas Henningson
OM
S:t Johanneslogen Kärnan
 

Reviderad: 2016-08-21