Kärnan
2093
Kärnan
Besöksadress:
Frimurarehuset
Postadress:
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-21 23 73
karnan@frimurarorden.se

Kärnan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Hösten 2016

Hösten 2016 i SJL Kärnan

I S:t Johanneslogen Kärnan har vi nu börjat terminen och i månadsskiftet, den 31 augusti, hålls s.k. Åminnelsefest efter vår bortgångne f OM Bengt Lundgren.

Den 5 september gästas vi av danska bröder från S:t Johanneslogen Christian i Köpenhamn.

Måndagen därpå den 12/9 har vi en instruktionsloge i grad III med efterföljande måltid till vilken våra fruar eller nära inbjuds.

Också den 19/9 får vi fint besök av bröder Innehavare av OHT, Ordens Hederstecken, som gästar Helsingborg under vår f OM OHT broder Göran Erikssons värdskap.


Våren 2016

Kära bröder frimurare! ”Du skall få en dag i morgon som ren och öppen står”, diktar Alf Pröysen. Som ett nyårslöfte, en nyårsgåva, också för 2016! Ett nytt år betyder nya möjligheter att förverkliga goda föresatser och att arbeta med den Konungsliga Kons

Trots mycket gott vi fått uppleva och ta emot, vet vi att det gångna året också innehöll mycket mörker, både hemma och ute i världen; onda dåd mot oskyldiga, människor på flykt från våld och krig. Kanske egna bekymmer därtill.

Frälsarkransen som jag tidigare skrivit om, innehåller både den sandbruna ökenpärlan som symboliserar livets motgångar och nattens svarta pärla som talar om dess tyngsta och mörkaste stunder. Som om hoppet var borta. Men uppgivenhet är ingen väg framåt. Caritas, barmhärtighet mot bröder och medmänniskor, är alltid angeläget. Att göra gott, där vi kan! Kransen innehåller också bekymmerslöshetspärlan, den himmelsblå pärlan, som talar om livets rastplats. Ljuset i mörkret. Där i lugnet kan vi få vi ta emot kraft och livsmod och livslust. Den engelska drottningen citerade i sin julhälsning, mot samma bakgrund som vi kan se på, ur det uppslagna första kapitlet i Johannesevangeliet: ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det”! Det vet varje frimurare som känner sin byggnadsplan!


Vad händer i höst

Efter logen i Medbrodergraden med reception av 12 bröder den 12 oktober hålls höstens introduktionsmöte för intresserade och blivande bröder onsdag den 14 oktober kl. 18.30. Mötet inleds med en enkel måltid, följd av information om SFO, historik, organisation, målsättning m.m. Tillfälle till frågor och samtal.


Lördag den 17 oktober delar vi glädjen med vår Andreasloge Carl X Gustaf som firar sitt 125-årsjubileum!


Ordinarie dag för Kärnans logesammankomster är som tidigare måndagar kl. 18.30.

Den 2 november får vi besök av bröder från Sankt Johannes-logen Christian, vår vänloge i Köpenhamn.


Aktuellt från Kärn  |  Nyhetsarkiv

Våren 2015 2015-01-27