Kärnan
2093
Kärnan
Besöksadress:
Frimurarehuset
Postadress:
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-21 23 73
karnan@frimurarorden.se

Kärnan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Aktuellt Hösten2017

Kära frimurarbröder!

Visst är det ett privilegium att få vara frimurare! Det är på allvar och vi har roligt samtidigt! Stil, stringens, vackra lokaler, glädje och värme! Vi får vara med i ett sällskap som är känt för ”dygd, ära, trohet och vänskap”, som förvaltar rika traditioner och har ett innehåll som talar till oss i nuet. 
Ritualerna i våra loger är sprängfyllda av innehåll, där den som tar till sig det, successivt som man nog måste, kan få lärdomar för hela livet. Så har vi förmånen att få ta nya steg in i nya grader med nya budskap och tankar. Skönhetsupplevelserna kommer därtill, musiken i särskild grad, liksom den goda samvaron med bröderna, inte minst vid våra måltider.
 
Tidigare har jag skrivit om Frälsarkransen som Martin Lönnebo gett oss, den med pärlor för livet. En pärla finns kvar att nämna; uppståndelsepärlan, den vita pärlan! Den står för godhetens seger över ondskan, för hoppet som övervinner oro och rädsla. Ljuset som besegrar mörkret. Den vill frid och ljus, ljus och liv!
Det är frimurarbudskap!
 
Nu har vi en ny hösttermin framför oss: I Kärnan kan vi se fram mot många loger med början i Lärlingegraden den 21 augusti och i Mästaregraden den 28 augusti. Många engagerade lärlingebröder gör att vi håller två loger i Medbrodersgraden, både torsdag den 31 augusti och måndag den 9 oktober. Vi har glädjen att hälsa välkommen förutvarande Stormästarens Prokurator RoK broder Göran Laurelii som kommer på besök i Kärnan redan den 4 september och håller instruktion.
Sedvanlig Valloge blir det måndagen före Högtidsdagen som äger rum den 2 oktober. Introduktions- och informationsmöte inbjuds det till onsdag den 11 oktober då intresserade är välkomna. Anmälan till måltid! Våra danska bröder från Kosmos i Helsingör kommer på besök den 30 oktober och i november den 13/11 hoppas vi kunna välkomna tidigare ämbetsmän i Kärnan. En särskild instruktionsloge i grad I blir det torsdag den 23 november, då vi efter logen har gemensam måltid med bröderna från vår S:t Andreasloge Carl X Gustaf.
 
Den viktiga Caritasverksamheten pågår vid sidan om logearbetet, omsorgen om bröder och medmänniskor, till stöd, hjälp och uppmuntran. Vi fortsätter att samla pengar till de vita frimurarlammen som vi ger till nyopererade och svårt sjuka barn på barnkliniken liksom till polisen och ambulansen för deras behov att kunna trösta i akuta situationer.
Under hösten hoppas vi kunna inbjuda våra damer till en trevlig samling liksom tidigare. Vi kan tacka bröderna och fruarna Bolin, Lindström och Wikfalk för mycket gott arbete med damträffarna i flera år och hoppas de nya ansvariga, broder Jan Roos med fru och övriga medhjälpare, skall fortsätta i samma goda stil!
 
I Fastighetsbolaget har dess tidigare ordförande broder Christer Wahlberg blivit avtackad för många års mycket gott arbete. Vi instämmer varmt i detta tack! Han har nu fått en värdig efterträdare som ordförande i broder Jan Tornerhjelm, som önskas allt gott för sitt nya uppdrag!
 
Den traditionsrika avslutande gemensamma Jullogen i grad I äger i år rum en torsdag, den 7 december. Mer information kommer efterhand i månadsbrev. Bröderna uppmanas meddela aktuella e-postadresser till kansliet!
 
Varmt välkomna, alla bröder, till en ny termin i vårt vackra frimurarhus och i vår brödragemenskap!
 
Thomas
 
Thomas Henningson
Ordförande mästare
S:t Johanneslogen Kärnan


Hösten 2016

Hösten 2016 i SJL Kärnan

I S:t Johanneslogen Kärnan har vi nu börjat terminen och i månadsskiftet, den 31 augusti, hålls s.k. Åminnelsefest efter vår bortgångne f OM Bengt Lundgren.

Den 5 september gästas vi av danska bröder från S:t Johanneslogen Christian i Köpenhamn.

Måndagen därpå den 12/9 har vi en instruktionsloge i grad III med efterföljande måltid till vilken våra fruar eller nära inbjuds.

Också den 19/9 får vi fint besök av bröder Innehavare av OHT, Ordens Hederstecken, som gästar Helsingborg under vår f OM OHT broder Göran Erikssons värdskap.


Våren 2016

Kära bröder frimurare! ”Du skall få en dag i morgon som ren och öppen står”, diktar Alf Pröysen. Som ett nyårslöfte, en nyårsgåva, också för 2016! Ett nytt år betyder nya möjligheter att förverkliga goda föresatser och att arbeta med den Konungsliga Kons

Trots mycket gott vi fått uppleva och ta emot, vet vi att det gångna året också innehöll mycket mörker, både hemma och ute i världen; onda dåd mot oskyldiga, människor på flykt från våld och krig. Kanske egna bekymmer därtill.

Frälsarkransen som jag tidigare skrivit om, innehåller både den sandbruna ökenpärlan som symboliserar livets motgångar och nattens svarta pärla som talar om dess tyngsta och mörkaste stunder. Som om hoppet var borta. Men uppgivenhet är ingen väg framåt. Caritas, barmhärtighet mot bröder och medmänniskor, är alltid angeläget. Att göra gott, där vi kan! Kransen innehåller också bekymmerslöshetspärlan, den himmelsblå pärlan, som talar om livets rastplats. Ljuset i mörkret. Där i lugnet kan vi få vi ta emot kraft och livsmod och livslust. Den engelska drottningen citerade i sin julhälsning, mot samma bakgrund som vi kan se på, ur det uppslagna första kapitlet i Johannesevangeliet: ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det”! Det vet varje frimurare som känner sin byggnadsplan!


Aktuellt från Kärn  |  Nyhetsarkiv

Vad händer i höst 2015-10-15
Våren 2015 2015-01-27