Karlshamns Frimurare Brödra Förening
2044
Karlshamns Frimurare Brödra Förening
Besöksadress:
Regeringsgatan 96
Postadress:
Box 285
374 24 KARLSHAMN

karlshamn@frimurarorden.se

Karlshamns Frimurare Brödra Förening

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Karlshamns Frimurare Brödra Förening grundades år 1847 och är därmed landets äldsta Brödraförening.

Den 17 september 1885 ödelades i en brand dåvarande ordföranden Svante Gervasius Svenssons bostad där han också förvarade föreningens protokoll och handlingar. Ett brandskadat dokument daterat 19 november 1847 kunde dock tillvaratagas efter branden. Detta dokument är en kallelselista till namngivna frimurare i Karlshamn att upptaga kollekt i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. Dokumentet är således grunden för föreningens ålder.

En schweizare Johan Georg Kerner, företog år 1802 en resa genom Skåne och Blekinge, en resa som skildras i brevform 1803 under titeln Reise über den Sund. I oktober 1802 skriver han om sitt besök i Karlshamn att staden genom sitt välstånd och sina industrier skilde sig från andra orter som han besökte under sina resor. Många fartyg besökte hamnen och stadens köpmän fick genom sjöfarten varor från länder som Tyskland, England, Spanien, Portugal och Italien. Det förekom således livliga kontinentala kontakter. Man hade även livliga förbindelser med Göteborg och Stockholm. Gästfriheten var stor i staden och Kerner besökte som gäst många familjer. I flera hus dit han var inbjuden, träffade han stadens borgmästare, som bar frimuraruniform.
Detta talar för att det fanns och bodde frimurare i Karlshamn redan år 1802. Framtida efter-forskningar kommer kanske att kunna ge belägg för att föreningen varit verksam redan i början av 1800-talet.

Första ordföranden var commercerådet Wilhelm Elias Schmidt född 1778 i Wahren i Stor-Hertigdömet Mecklenburg-Schwerin. Under årens lopp har endast 15 olika personer innehaft ämbetet som ordförande. En av dessa var verksam under två skilda ordförandeperioder och en ordförande innehade ämbetet under 25 sammanhängande år.

Föreningen arbetar inom raderna I –VI. Verksamheten bedrives sedan 1915 i förhyrda lokaler i Ordenshuset på Regeringsgatan 96.

Vid 150-års jubileet år 1997 tilldelades föreningen, av Ordens Stormästare, rättigheten att verka som Deputationsloge och recipiera i grad I och II. Numera intages således 5-6 nya medlemmar årligen.

Genom donationer under 1800- och 1900-talet har föreningen numera möjlighet att årligen kunna utdela betydande ekonomiskt understöd till hjälpbehövande i samhället. Medlemsantalet uppgår till ca 100 bröder som träffas vid föreningens 10-15 sammankomster.

Historiken är delvis ett utdrag ur boken ”Karlshamns Frimurare Brödra Förening 1847-1997” författad av Åke Pilgård. Boken finns till försäljning hos föreningen och tilldelas alla nya medlemmar.