K C Barnekow
2094
K C Barnekow
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-212372
kcb@frimurarorden.se

K C Barnekow

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Orförandens decembermeddelande

Föreningens matrikel gavs ut i december. Läs nedan vad Ordföranden skrivit.

För att öka samhörigheten i vår förening ger vi även i år ut vår matrikel, där vi tar upp, förutom föregående års betalande medlemmar, också kort vad som timat och vad vi förväntar oss av framtiden.

Föreningens åttonde verksamhetsår kan strax med tacksamhet och glädje läggas bakom oss. Vi har haft många intressanta sammankomster, med mycket givande diskussioner i såväl Helsingborg som i Halmstad Vi har haft glädjande besökstal, men det finns plats till fler i lokalerna. Bröder av VII:de graden välkomnar vi speciellt till vår högtidsdag som 2016 är i Helsingborg.

För mig är förstås den stora händelsen att jag blev utsedd till föreningens tredje ordförande.  Speciellt i mitt minne är installationen med över 80 deltagande och bland dem många långväga.

Ämbetsmännen har arbetat stringent och säkert och brödra-gemenskapen efter sammankomsten har varit stor. Där är det tillåtet med viss munterhet, och det har vi kunnat glädja oss åt varje gång.

Ni som redan tillhör våra trogna besökare, sprid hur vi har det och tag med någon Broder. Ni som bara sällan eller inte alls besöker oss: Kom och se!

Fler besökare ger fler synpunkter vid våra diskussioner och vi kan alla därmed lära oss mer inom Den Konungsliga Konsten.

Vår verksamhet utgör ett komplement till sammankomsterna i Kapitlet med friare former inom pedagogiken, inte minst vad gäller att diskutera och kommentera den inledande instruktionen. Många gånger kan man upptäcka att det redan i lägre grader funnits vinkar om vad som kommer ”högre upp”.

Varje besök hos oss registreras som ett besök i respektive grad, men för att öka besöken i Kapitlet arrangerar vi dessutom en gång per termin samordnade resor dit.

Johan Mansfeld

O KCB

1/1
Reviderad: 2016-01-06