Hässleholms Frimurarförening
2154
Hässleholms Frimurarförening
Besöksadress:
Göingehuset, Folke Zettervalls gata 4, Hässleholm
Postadress:
c/o Karl Lundh, Långkroksvägen 38
281 39 HÄSSLEHOLM

hassleholm@frimurarorden.se

Hässleholms Frimurarförening

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


     Hässleholms Frimurareförening (HF 2154)

 

Valspråk ”Hora breviter fugit” (Den korta tiden flyktar)

 

Den andre november 1910 samlades ett antal bröder i Hässleholm med syfte att bilda en brödraförening i den lilla köpingen Hessleholm. Redan tre år tidigare hade en frimurarförening, bildats men nu var det dags att ta steget vidare och skriva till konungen, tillika V.S.V. i frimurarorden. Förslaget blev godkänt och Hässleholms Brödraförening hade bildats. Initiativtagare var häradsskrivare Hjort som också blev föreningens förste ordförande. Ett av skälen till att bilda föreningen var att bröderna tyckte det var långt att ta sig till logerna i Kristianstad, en sträcka som idag tar 20 minuter med tåg!  Initialt fanns 18 bröder i föreningen. Medlemsavgiften sattes till 3 kronor och det anbefalldes daglig dräkt utan band vid sammankomsterna. Av förda protokoll framgår inte var mötena ägde rum, men redan efter tre år gick flytten till Stadshotellet i Hässleholm. Föreningen expanderade och redan efter fem år var antalet medlemmar fördubblat. Föreningen arbetade i de två första graderna och oftast upplästes föredrag som skänkts eller köpts in. Emellanåt kom professor Flensburg upp från Malmö och höll föredrag vilket enligt protokollen uppskattades mycket av bröderna. Efter drygt tio år började även sammankomster i grad III hållas och under viss del av föreningens historia har även sammankomster i IV-V och VI graden hållits. Sedan 2003 har föreningen enbart sammankomster i de tre Johannesgraderna.

 

I slutet på 50-talet inköptes en lokal i en bostadsrättsförening i staden centrum. En byggnadsförening bildades för att få in pengar till köpet. Här höll föreningen till fram till 1984 då flytten gick till Göingehuset där föreningen blev delägare. I den fastigheten delade de olika ordenssällskapen i Hässleholm på en lokal väl lämpad för respektive ordens sammankomster. På grund av dålig ekonomi orsakad, framför allt av höga hyreskostnader, gick flytten år 2003 till Hantverksföreningens hus men 2007 var föreningen tillbaks i Göingehuset, nu som hyresgäst.

 

Under åren 2004 och 2005 gick aktiviteten ned i föreningen, medlemsantalet hade sjunkit och medelåldern på bröderna var hög. Även funderingar fanns på att lägga ned föreningen. Lyckligtvis blev det inte så. En ”utsocknes” ordförande, Ingvar Ringdahl från Åhus rekryterades. Detta tillsammans med engagerade bröder och sanerad ekonomi ledde till att nya, yngre bröder kom in i föreningen. Aktiviteten steg och 2010 kunde föreningen, pigg och vital, fira sitt 100 års jubileum   

 

I dagsläget har föreningen många engagerade bröder, drygt 80 st., verksamma både i föreningen och logerna i Kristianstad. Sammankomsterna är nio per år och skolöverläkare Lars Möller är sedan 2012 föreningens 14.e ordförande.