Gustaf
2023
Gustaf
Besöksadress:
Drottninggatan 32
Postadress:
Drottninggatan 32
371 32 KARLSKRONA

0455-103 75
gustaf@frimurarorden.se

Gustaf

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Böcker till försäljning

Följande böcker finns till försäljning:
"S:t Johannessalen i frimurarhuset i Carlskrona" beskriver Johannessalen och dess inventarier, pris 50 kr.
"Frimurarnas hus i Karlskrona" beskriver frimurarnas fastighet under 200 år, pris 50 kr.
"Frimurarna i Karlskrona 250 år 1762-2012" om frimurarnas historia och verksamhet under 250 år, pris 100 kr.
Böckerna kan köpas av tjänstgörande arkivarie i biblioteket på måndagskvällar eller av bibliotekarien Maths Dackehag 070-600 93 57. OBS endast kontant betalning !

Frimurarnas hus
1/3