Gustaf
2023
Gustaf
Besöksadress:
Drottninggatan 32
Postadress:
Drottninggatan 32
371 32 KARLSKRONA

0455-103 75
gustaf@frimurarorden.se

Gustaf

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Att intresset för frimureriet, då det inkommit i vårt land på 1730- talet, även spred sig till Karlskrona är inget att förvåna sig över. Staden var vid mitten av 1700-talet i storlek en av landets främsta. Den var säte för länets styrelse och framför allt, den hyste inom sig flottans huvudstation, vilken hade en vida större betydelse än i våra dagar. Här fanns åtskilliga i allmän tjänst verksamma personer, som stiftat bekantskap med frimureriet på andra håll, främst i Stockholm.

Initiativet till frimurareverksamhet i Karlskrona togs av dåvarande landshövdingen, friherren Harald Strömfeldt.

Den 25 mars 1762 – Marie Bebådelsedag – utfärdades konstitutionsakten för en ny Johannesloge i Karlskrona. Logen fick namnet Harald efter sin upphovsman, vilken även blev logens förste Ordförande Mästare.

S:t Johanneslogen är med sin tillkomst 1762 en av de äldsta – den fjärde i ordningen - alltjämt arbetande frimurarlogerna i landet.

1769 ändrades logens namn till Storamiralslogen för att 1799 åter ändras till S:t Harald.

1802 erhöll logen på egen begäran sitt nuvarande namn Gustaf efter dåvarande kronprinsen, sedermera efter 1809 års statsvälvning kallad prins av Wasa.

Fastigheten
Frimurarefastigheten i Karlskrona, med adress Drottninggatan 32, uppfördes 1793 av jägmästaren Adam Bäck, som privatbostad.

1797 förvärvades fastigheten av dåvarande generalamiralen, greve Johan af Puke, som var frimurare och under åren 1801-1813 logens vice Ordförande Mästare.

När Puke flyttade till sin gård Göholm, strax öster om Ronneby, förvärvade S:t Johanneslogen fastigheten 1802.

Våren 1803 tillträdde frimurarna fastigheten och vidtogs omgående en del ändrings- och inredningsarbeten för att lokalerna skulle motsvara logarbetets krav. På senhösten 1803 invigdes så lokalerna med pompa och ståt.

1820 instiftades även en S:t Andreasloge som fick namnet Carl Johan efter dåvarande Konungen Carl XIV Johan. Andreaslogens tillkomst medförde en tillbyggnad av fastigheten norrut. Dock var denna tillbyggnad inte färdig förrän 1823.

Nuvarande Ordförande Mästaren, polisintendenten Anders Knutsson, installerade sig som OM den 16 mars 2013 och han är den 27:e i ordningen sedan logens tillkomst år 1762.

 

2013-03-17